LÄNKAR

Bengans historiesidor

Hans Högman

Historiska länkar

Historiesajten

Historisk atlas

Historiska personer

Kommunikationer

Kvinnohistoria

Nättidningen svensk historia

Populär Historia

Regentlängder

Riksarkivet

Samlaren

Släktforskning

Stormaktstiden

Teachers paradise

Tänd ett ljus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l ag
 
 
 

 

Vi svenskar har en historia. Och den är spännande, för att inte säga något av en thriller! Detta har gestaltats av bl.a.Herman Lindqvist, i hans bokserie "Historien om Sverige" . Det kan också framgå vid museibesök, på t ex Armémuseum eller stadsmuséer.

Vi har rötter tillbaka i tiden.Det betyder inte allt som inträffat är något att vara stolt över. Man må tycka det ena eller det andra, men det har faktiskt hänt. Vare sig vi vill det eller inte så är det en del av vårt kulturarv.

Historia handlar inte bara om kungar och krig, men folkets villkor kom i hög grad att präglas av de krig som fördes och det sätt, på vilket landet styrdes.

Denna historiesajt gör inte anspråk på att bli vare sig heltäckande eller uttömmande. Den ska fokusera på enskilda aspekter som kan vara intressanta och värda att lyfta fram.

Det är som bekant "segraren som skriver historien". Min ambition är att så långt möjligt ge sanningen, även om vissa kungar därvid framtonar mindre som hjältar. Det är också min ambition att lyfta fram folkets historia, inte bara kungarnas och överklassens.

Som framgår av huvudmenyn till vänster rymmer "Aspekter kring svensk historia" tio olika avdelningar. Med nödvändighet går en del av dem in i varandra.

Varje klickpunkt i menyn leder till en undermeny, med ett antal uppslag till texter på avdelningens tema. Respektive text har i normalfallet ett antal klickpunkter, där man också kan skrolla ned.

En "kostym" att växa i.

I en första omgång handlar nu arbetet om att täcka upp med preliminära texter på varje uppslag. I ett senare skede ska respektive text gås igenom, putsas och kompletteras.

Synpunkter kan skickas till: jan.milld@telia.com

Jan Milld, den 15 januari 2012