Angränsande avdelningar:

Ekonomi och näringsliv

 

Ytterligare uppslag:

Häxprocesser

Kvinnofrid

Skiftesreform

Slott

Stora jordägare

Brottsbekämpning

Klassförtryck

Emigrationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lag

8. Levnadsvillkor och klasser

I denna avdelning till "Aspekter på svensk historia" ryms:

• folkets levnadsvillkor

• krigens innebörd

• stora katastrofer

• andra särskilda prövningar

• klasskillnader, överklassens tillvaro

• slottsbyggande

• kvinnors situation

• utvandringen till Amerika