Ytterligare uppslag:

Bilindustri

Flodtullar

Skatter

Jordbruket

Skiftesreformer

Energiförsörjning

Malmbrytning

Järnframställning

Skogsbruket

Trävaruindustri

Pappersmassa

Papper

Industrier i övrigt

Uppfinningar

Teknikutveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lag

7. Ekonomi och näringsliv

I denna avdelning till "Aspekter på svensk historia" ryms:

• utvecklingen av grundläggande näringsverksamheter

• arbetsmarknad och människors arbetsinsatser

• skattesystem

• inkomster eller utgifter till följd av tullar

• annat som betyder inkomster eller utgifter för staten eller kommuner