Angränsande avdelningar:

Ekonomi och näringsliv

 

 

Ytterligare uppslag:

Broar i Sverige

Busstrafik

Båttrafik/färjelinjer

Flyget

Spårvagnstrafik

Bankväsende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lag

6. Utbyggnad av infrastruktur

I denna avdelning till "Aspekter på svensk historia" ryms:

• kommunikationer, för att förflytta människor och gods

• kommunikationer i bemärkelsen informationsförmedling