Till
Tekniska muséet

Några synpunkter, efter ett besök på Tekniska muséet den 21 november 2007:

Själva presentationerna av teknikutvecklingen - beträffande telegrafi, telefon, radio, TV, tidningar och böcker - på plan 4 var intressanta och lätt tillgängliga. På muséets webbsida finns dessutom en mer utförlig information.

På ett område gav dock mitt museibesök ett magert resultat. Det gäller bokköp.

Anledningen till mitt besök är att jag arbetar med att bygga upp en historiesida på internet (http://www.bgf.nu/historia) . Där har jag nu kommit fram till teknikutveckling inom olika områden. På biblioteket i Haninge fann jag just en bok - "Svensk teknikhistoria", Hult m.fl (Gidlunds 1989) - något av en uppslagsbok i sammanhanget. Denna bok ville jag därför skaffa ett eget exemplar av, för att kunna göra nödvändiga markeringar i den och hela tiden ha den tillgänglig i bokhyllan.

Jag tog för givet att denna bok skulle finnas att köpa i Teknikmuséets bokhörna. Så visade sig inte vara fallet. Överhuvudtaget fanns där inte mycket av böcker att tillgå. Redan butiken i sig var liten, dessutom togs det mesta utrymmet upp av leksaker och souvenirer. Utrymmet för böcker var minimalt, dessutom placerat i en hörna, så att där finns plats bara för en person åt gången.

Vad jag vill ha sagt med detta mejl är att den historiska teknikinformationen kan göras tillgänglig på samtidigt tre vägar:

1. Utställningar
2. Internet
3. Böcker.

Det sista ledet är på Tekniska Muséet uppenbart försummat. Där borde finns fördjupande tryckt information inom varje enskilt teknikområde, att köpa och få med sig hem. Boken "Svensk teknikhistoria" borde vara helt självskriven.

mvh
Jan Milld

 

Brev till tekniska muséet

Tekniska muséet i Stockholm täcker upp i princip allt som gäller det vida ämnet svensk teknikhistoria. Där ingår nu tidigare Telemuseum.