Angränsande avdelningar

Levnadsvillkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lag

5. Befolkning och städer

I denna avdelning till "Aspekter på svensk historia" ryms:

• befolkningsutveckling för Sverige, utifrån dels dagens gränser, dels de gränser som gällde tidigare

• jämförelser mellan olika städer vid olika tidpunker

• utvecklingen över tid för enskilda städer

• jämförelser med grannländer