En kastal på platsen byggdes under 1100-talet. Kring denna lät Magnus Ladulås på 1280-talet bygga en borg, som under 1300-talet kompletterades med en ringmur. Kalmar var då en av Sveriges starkaste befästningar.

Kring år 1200 finns Kalmar omnämnd och det blev under 1200-talet en planmässigt anlagd stad. Kalmar har Sveriges äldsta kända stadsvapen.

Kalmar var på medeltiden en blomstrande handelsstad och kontakterna med Hansan täta . Befolkningsinslaget av tyskar var starkt, det var i huvudsak de som skötte handeln.

Kalmar spelade en viktig roll som mötesplats, med bildandet av Kalmarunionen 1397 som en höjdpunkt.

Det var i Kalmar Gustav Vasa landsteg 1520, då han återkom till Sverige från Lübeck och inledde sitt krig mot Kristian II.

Två gånger har Kalmar blivit platsen för blodbad: 1505, i kung Hans regi, och 1599 i hertig Karls regi.

Under Kalmarkriget 1611-13 intogs Kalmar av danskarna. Under befäl av Krister Somme kapitulerade slottet. Staden föreblev ockuperad under hela kriget. Förödelsen blev omfattande - Kalmar måste i stort sett byggas upp på nytt.

Bara tre decennier senare - 1647 - drabbas Kalmar på nytt av en svår olycka. En brand lade en stor del av staden i aska.

Därefter flyttades staden till Kvarnholmen, som befästes med vallar. Innanför stadsmuren verkställdes en stadsplan med raka gator i rutmönster, kring länsresidenset och kyrkan.

Kalmar hade 1634 blivit residensstad, för landshövdingen i Kalmar län.

1874 öppnades en järnväg Kalmar-Emmaboda, snart förlängd till Växjö och Alvesta. Fram tills dess nåddes Kalmar huvudsakligen från Östersjön.

Färjeförbindelsen till Öland ersattes 1972 med en fast broförbindelse. Ölandsbron invigdes.


Jan Milld, den 29.4.2007

 

Se vidare:

Karlskrona

Öland

Öresundstullen

Externa länkar :

Kalmar läns museum

Kalmar

Kalmar var en av Sverige första städer. Under medeltiden var det också en av Sveriges viktigaste städer.

Eftersom Sveriges sydgräns på den tiden gick mellan Småland och Blekinge var det landets sydligaste hamnstad av betydelse. Belägen i en djup vik, omgiven av skyddande öar, lämpade den sig väl som hamn.

I väster fanns bara en glugg vid kusten, sårbar för dansk-norska angrepp.

Med erövringen av Blekinge 1658 och grundandet av Karlskrona 1680 minskade Kalmar efterhand i betydelse.

I samma riktning verkade grundandet av Göteborg 1621 och förvärvandet av en lång svensk västkust 1645/58.