Det må tilläggas att dessa texter än så länge är preliminära - mycket finns att tillägga!


Jan Milld, den 30.3.2007

 

Stockholm

Det talas om när städer "grundades", men Stockholm behövde knappast ha tillkommit genom något särskilt beslut.

Det var ganska givet att en stad skulle komma att växa upp på den plats, där Stockholms första bebyggelse tillkom - på några holmar, strategiskt belägna som "lås" vid inloppet till Mälaren.

Mälaren var från början en havsvik, men i takt med landhöjningen blev det mer av en insjö, där fartyg måste passera Stockholm för att komma in.

Mälarregionen kom under medeltiden och framåt att få en allt större betydelse, både som jordbruksbygd och genom bergsbruket i Västmanland.

Vid denna tid gick de viktiga transporterna på vatten, inte på land. Hav förenade olika områden, vad som skilde var berg och oländig terräng.

Sverige var således cirkelformat snarare än avlångt. Förutom Finland ingick - efter 1561/1629 - även Ingermanland och norra Baltikum i det svenska riket. Östersjön var - efter 1648/58 - till stor del en svensk insjö.

I mitten av detta rike låg Stockholm.


Eftersom det blir mycket kartor och bilder delas texten upp på tre olika blad:

1. Hansetiden

2. Huvudstad

3. Industrialismen


Museibilder