De vit/röd-markerade städerna tillhörde vid denna tidpunkt Danmark.
 
 
 
 
 
 

Jan Milld, den 16.1.2007

 

Städer i jämförelse - till 1810-talet

Vilka var de största städerna i Sverige förr i tiden?

Påfallande är då att nya städer tillkommit, inte bara genom att nya landskap erövrats: Malmö och Visby, Ystad och Helsingborg.

Nya städer har också grundats eller växt fram:

- Göteborg vid Göta älvs utlopp, hamn mot västerhavet

- Karlskrona, örlogsbas där havet är isfritt en större del av året

- Falun, bas för viktig malmbrytning.

- Gävle, i takt med att Norrland alltmer befolkades.

Ur "Riksdagen", av Stig Hadenius:

"Skillnaderna mellan stad och land var dock i praktiken inte alltid så stora. Även i städerna förekom naturahushållning; borgarna hade egna husdjur. Städerna var obetydliga men levde upp under de regelbundet återkommande marknaderna och mässorna eller vid kungabesök. I centrum låg torget och rådhuset."


Men viktiga städer i stormaktstidens Sverige innefattade ju även städer i områden som idag inte är svenska. Ett mer historiskt synsätt finns på Stormaktstidens städer.

Underlaget till nedanstående diagram är hämtat från webbsidan Städers befolkningsmängd.