Svenska Pommern omfattade 1648 Stettin, Stralsund och Greifswald. Stettin samt Gollnow och Damm låg vid mynningen av floden Oder och gav viktiga tullinkomster.

Vid freden i S:t Germain 1679, efter krig med Brandenburg, tvingades Sverige avträda några landremsor vid Öders östra strand - områden som Sverige erhållit genom fördraget i Stettin 1653. Av större betydelse var att tullinkomsterna från Stettin, Damm och Gollnow för svensk del upphörde 1679.

Med freden i Stockholm 1720, efter stora nordiska kriget, tvingades Sverige till Preussen avträda området söder om floden Peene, öarna Usedom och Wollin samt områdena Gollnow och Damm.

Med freden i Kiel 1814 övergick den återstående del av Svenska Pommern till Danmark, mot att Danmark lämnade ifrån sig Norge.

Redan vid Wienkongressen åter därpå fick Danmark dock överlåta Pommern till Preussen. I gengäld fick Danmark Lauenburg, vid Holsteins sydgräns

 

 

Andra tyska områden som Sverige fick genom Westfaliska freden 1648 var Bremen-Verden vid Nordsjön och staden Wismar vid Östersjön. Wismar - inom den blå ringen på kartan nedan - förblev formellt svenskt ända fram till 1903 och kan därmed sägas vara Sveriges sista besittning i Tyskland. Dock hade området då varit pantsatt till Mecklenburg sedan 1803, vilket då givit Sverige en valutaförstärkning.

Bremen-Verden, längre västerut, förvärvades också med Westfaliska freden 1648. Oenighet med staden Bremen ledde till två krig, 1654 och 1666, vilka resulterade i kompromisser. Området förlorades helt 1719, till Hannover.


De största tysk-svenska städerna vid Östersjön var Stettin, Stralsund, Wismar och Greifswald. Antalet invånare i Stettin kring år 1710 var cirka 11.000, i Stralsund cirka 8.200.

För år 1800 har vi uppgifter från också Greifswald och Wismar, även om Stettin då inte längre tillhörde Sverige.


Med förvärvet av Pommern fick Sverige ett fjärde universitet. Sedan 1456 - alltså innan vårt första universitet (i Uppsala) grundats - fanns ett universitet i Greifswald.

Flera framstående personer i Sverige kommer från de områdena på andra sidan Östersjön. Dit hör:

Baltzar von Platen, som organiserade byggandet av Göta kanal, var född på ön Rügen.

Carl von Scheele, Sveriges nästefter Berzelius främste kemist, var född i Stralsund.

Carl Johan Wilcke, framstående fysiker, var född i Wismar


Jan Milld, den 17.2.2007

 

Svenska Pommern

Vid Westfaliska freden 1648 fick Sverige bl.a. Vorpommern i norra Tyskland. I praktiken hade Sverige ockuperat området alltsedan inträdet i trettioåriga kriget 1630.

Det betydde att dessa tyska områden kom att tillhöra Sverige vid en tidpunkt då Skåne och Blekinge ännu tillhörde Danmark.

De delar av Vorpommern som omfattade ön Rügen samt städerna Stralsund och Greifswald behöll Sverige fram till freden i Kiel 1814.

Det betyder att denna del av Pommern tillhörde Sverige under nästan två sekler: i 184 år.