Jan Milld, den 21.1.2007

 

Östersjöstäder

Det var i början av 1800-talet, närmare bestämt 1809, som Sverige förlorade Finland. Den finska östgränsen hade dessförinnan - i omgångar - flyttas västerut, så att inte bara Viborg utan även Fredrikshamn och Vilmansstrand redan tillhörde Ryssland sedan 1743.

Egentligen var det inget konstigt med Rysslands makt. En illustration till den ger en jämförelse mellan olika Östersjöstäders storlek vid den tidpunkt då Ryssland erövrade Finland.

Diagrammet nedan utgår vad gäller Stockholm och Åbo, S:t Petersburg och Köpenhamn från året 1800.

Uppgifterna Riga samt de tyska städerna Königsberg, Danzig, Stettin, Stralsund och Lübeck blir ungefärliga, då tillgängliga uppgifter om antal invånare inte avser just detta år.

Efter Åbo på 11.000 invånare - sist i diagrammet nedan - skulle komma Karlskrona, Helsingfors, Norrköping och Tallin/Reval.