Angränsande avdelningar:

Territorier och bosättning

 

Ytterligare uppslag:

Fästningar

Flottbaser

Sjöslag

Kapitulatiomer

Sjökatastrofer

Fältherrar

Krigsfångar

Poltava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lag

3. Krig och fred

I denna avdelning till "Aspekter på svensk historia" ryms:

• olika krig, i första hand från 1500-talet och framåt

• segrar och nederlag

• fredsslut

• militär organisering, militära anläggningar

• inbördeskrig och massakrer