Boken "Dialog om invandringen":

BOKINNEHÅLL

Tanken med att göra ett upphåll i utgivningen av Blågula Frågor är ju att jag skulle få möjlighet att skriva en bok, med arbetsnamnet "Det mångkulturella projektet".

Ganska snart visade det sig dock att materialet svällde. Det blev för mycket för en en bok. Dessutom var det ämnesmässigt lätt att dela upp materialet på två olika böcker.

Således finns nu en första bok, med titeln "DIALOG OM INVANDRINGEN? Dokumentation av ett försök". Förutom ett förord av Jonas De Geer, en inledning och ett slutord, en bilagedel, ett personregister och en efterskrift, rymmer boken 46 olika avsnitt:

1. Från tro till tvivel
2. Miljöpartiet
3. Lagom är bäst!
4. Artiklar
5. Fryshusdebatt
6. Blågula Frågor
7. Utgångspunkter
8. Vår linje
9. Dunkelt och dolt
10. Drev ett: Ekot/TT
11. Nyhetsmorgon
12. Drev två: Radio Stockholm
13. Drev två: ABC-nytt
14. Tillmäleriet
15. Deland, torped
16. Drev tre: Expo 2/96
17. Drev tre: Expressen mm
18. Yttrandefrihet?
19. Folkradion
20. Drev fyra: Kvällsdrakarna
21. Sista instans
22. OBS kulturkvarten
23. Uteslutning ur Mp
24. Artikel i exil
25. Moderna Tider
26. Mosaik
27. Mitt i Haninge
28. Material
29. Lodenius, expert
30. Sjöbopris
31. Bgf-intervjuer
32. Tidningen Journalisten
33. Internet
34. Antisemitism?
35. Upprop för samtal
36. Mälardalen
37. Mötesrätt?
38. JMK
39. Folkhemmet
40. Salt och Expo
41. Vem är intellektuell?
42. Vem hotar vem?
43. ABF och demokratin
44. Öppen kanal?
45. Möte om yttrandefriheten
46.
Summering.


"Dialog om invandringen?" ges ut av Förlaget Mångfald och kan beställas från postgiro 80 73 30 - 6 (Jan Milld). Priset blir 200 kr, inklusive moms och frakt.


 Se även:

Följebrev

Recension i Fri Information

Recension i Weekend-Avisen

Recension hos Bibliotekstjänst

Analys av analys

Anonymt krypskytte


  Startsidan, Jan Millds hemsida