Boken "Dialog om invandringen":

Slutord

Vi lever i en ny folkvandringstid, med ökat migrationstryck på Europa. Detta blir för varje år allt tydligare.

I jämförelse med våra grannländer i Norden och inom EU har Sverige haft en betydligt mer omfattande invandring. Detta bottnar i en väsentligt generösare politik. En förutsättning för denna politik har varit en snävt "tuktad" debatt, där i stort sett bara en åsiktsriktning fått komma till tals.

Danmark och andra länder stramar nu åt, och blir mindre attraktiva för migranter att söka sig till. Finland har redan från början haft en mycket stram linje. En effekt av detta kan vara att trycket på just Sverige blir desto större.

Förr eller senare måste vi få en öppen och ärlig debatt om invandringspolitiken också i Sverige.

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida