Boken "Dialog om invandringen":

17. Drev tre: Expressen mm

Som en uppföljning av artikeln i Expo publicerades samma artikel i Expressen två dagar i maj 1996.

Den 6/5 blev det ett uppslag med rubriken "FRÄMLINGSHATETS NYA ANSIKTEN" över en halvsida och tre "förbrytarporträtt" mittemot, också täckande en halvsida. "Förbrytarna" ifråga var Björkman, Elfverson och Wedin. "Akademikerna som leder nätverket" löd en rubrik ovanför porträtten.

Tillåt mig här en utvikning. Det gäller inte BGF, men här finns ett moment som bör uppmärksammas:

I ingressen sägs att de tre "utåt vill framstå som seriösa debattörer", men att deras "interna brev till nätverket talar ett annat språk". Där uppmanas nämligen mottagarna att "hota företag" som stöder civildepartementets kampanj "Ungdom mot rasism". 1)

Vad skulle detta hot bestå i? Handlade det om terror, fysiska angrepp eller materiell förstörelse? Nej, det gällde bojkott av vissa produkter eller att inte köpa aktier i vissa företag.

Detta är ju ett politiskt påtryckningsmedel som accepteras i andra sammanhang. Med Expressens resonemang blir varje väljare att likställa med en slags terrorist: han/hon hotar ju med att inte rösta på ett antal partier. Det finns t.o.m. sammanslutningar för att organisera sådant, nämligen andra partier.

Den 7/5 löd en lika svart Expressenrubrik: "BÖRJAN TILL ETT FRÄMLINGSFIENTLIGT PARTI".

Ingress: "Det hemliga nätverk som Expressen avslöjade i går kan vara embryot till ett nytt öppet flyktingfientligt parti i Sverige. Det fruktar Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker och forskare i antisemitism. Nu slår han larm om nätverket internationellt genom den ansedda årliga rapporten 'Antisemitism world report'."

Nedtill på sidan fanns en rubrik: "'Fri information' och 'Blågula frågor'". I texten talades om att "akademikerna" hade "starka kopplingar till öppet främlingsfientliga organisationer som Fri information och Blågula frågor".

Det blev många turer innan Blågula frågor fick in ett kort genmäle i Expressen - efter tre månader. Redaktionen vägrade först, men efter ställningstagande från PO, tvingades man ändra sig. I vårt genmäle den 27/8 skrev vi bl.a: "... lägger man i begreppet 'främlingsfientlig' in att någon förespråkar en reglerad invandring, då är vi förvisso 'främlingsfientliga'. Har Expressen-redaktionen ens för sig själv klargjort innebörden av de etiketter den använder?"

Innan dess hade vi kontaktat en av de två journalister som stod bakom artiklarna, Christian Holmén, och fråga om man läst något nummer av Blågula frågor. Svaret blev nej. Vi begärde en intervju med honom, men han vägrade ställa upp.

Här kan också noteras en stegvis upptrappning. Först skrev Expo om ett "nätverk". I Expressen blev detta till ett "hemligt" nätverk. Sedan skrev José Torres-Perez, ordförande för Örebroavdelningen av "Förbundet Stoppa Rasismen", i Nerikes Allehanda den 25/5. Efter avslöjandet i först "den ansedda antirasistiska tidningen Expo", sedan i Expressen "måste vi agera", ansåg mannen.

Vilka var dessa akademiker? Torres-Perez visste svaret: "Det är rasister av den gamla goda typen, den som en gång i tiden fanns i Tyskland. De sade att det inte var deras fel att miljontals människor slutade sina dagar i gaskammare och brändes som sopor." Torres-Perez kunde också berätta att de samarbetar med "den klart rasistiska organisationen 'Blågula frågor', och som går under det oskyldiga namnet 'Fri information'".

Slutklämmen blev ett krav på yrkesförbud: "Hur skall de institutioner som har bland annat 'Fri Informations'-gänget bland sina anställda agera? Kommer vi med armarna i kors att åse hur de här docenterna och lärarna uppfostrar våra ungdomar till att bli rasister och främlingsfientliga medborgare?"

Hur hade José Torres-Perez kommit till Sverige? Var han flykting, hade han fått skydd undan förföljelse? Jag vet inte, men här krävde han alltså repressalier mot svenskar som hade andra åsikter än han själv om flyktingpolitiken.


 

 "DIALOG OM INVANDRINGEN?" :

pris 200 kronor

postgiro 80 73 30 - 6

Förlaget Mångfald


Se vidare:

Innehåll

 

 

 

 


1) De ville motarbeta en organisation mot rasism - de var alltså rasister, eller?

Så kan möjligen associationerna gå, men Mikael Alonzos ungdomskampanj representerade mest av allt en aggressiv svenskfientlighet och ett försök att skapa motsättningar. (Åter till texten)


  Startsidan, Jan Millds hemsida