Boken "Dialog om invandringen":

42. Vem hotar vem?

Våren 2000 hade det kommit en skrift vid namn "Euronat", skriven av Stieg Larsson och utgiven av Expo/Svartvitt.

Där framställds fp-politikern Johan Glas som hotad av Blågula frågor. Tillvägagångssättet var genomskinligt, för den som nåddes av vårt svar. Uppenbarligen räknade Larsson kallt med att de få läsare av "Euronat" skulle göra det.

I skriften hade Stieg Larsson en intervju med John Glas, och skrev: "Han fanns även utpekad på Blågula Frågors hemsida med orden: 'man kanske ska ta sig an John Glas i första hand'. Med hjälp av hemsidesleverantören lyckades han få bort detta. - Jag kände mig kränkt, säger John Glas."

Den halva meningen var i och för sig rätt citerad, men ingick i ett helt annat sammanhang. Efter ha konstaterat hur denne fp-politiker agerat för att bygga upp en hotbild mot bl.a. oss i BGF skrev vi, med en tydlig adressat:

"FOLKPARTIET vill nu gå till offensiv mot brottsligheten och för rättssamhället. Då bör man kanske börja med att ta sig an John Glas."

Det var alltså hans egen partiledning som skulle göra något åt Glas, inte vi eller några invandringskritiker, som antyddes i skriften. Inte heller lade vi i begreppet "ta sig an" att Glas skulle utsättas för fysiskt våld eller liknande, en tolkning som framställningen i "Euronat" inbjöd till.

Ur ett brev från Anders Sundholm den 6/4 -00 till John Glas:

"Mycket har Blågula Frågor under årens lopp anklagats för av både den Moraliska Eliten och den militanta sk antifascistiska rörelsen. Men aldrig har någon anklagat oss för att vara hotfulla eller förespråka våld mot enskilda människor. Inte förrän nu!

Du, John Glas, har medvetet framställt oss i Blågula Frågor som uppviglare till våld. Du borde veta att vi som står bakom föreningen är människor som konsekvent har tagit avstånd från våld i alla sammanhang. I själva verket har det självklara avståndstagandet mot våld varit ett rättesnöre i allt vårt politiska arbete.

Om du utsätter andra meningsmotståndare för samma förtalskampanj som du gjort med oss i Blågula Frågor, då förstår jag om du skaffar dig både ovänner och fiender. Fiender som kanske kan besvara dig på ett hotfullt sätt. Men vilka tarvligheter du än använder dig av mot oss, så kommer vi aldrig att överge vår självklara linje, nämligen förspråkande av civiliserade samtal före hot och förnedring.

Du har offentligt angripit Blågula Frågor och sagt att vi är 'en organisation med starka fascistiska förtecken'. Detta sade du i ett läge när du inte ens själv hade läst något av vad vi sagt eller skrivit. Dina uttalanden i lokalpressen resulterade i att husväggen hos vår redaktör sprayades ner av 'antifascister'.

Vi inbjöd dig då till ett öppet möte i Haninge för att diskutera svensk invandringspolitik. Du sade dig vara intresserad, men meddelade sedan att din folkpartistiska lokalavdelning hade tvingat dig att tacka nej. Tala om ynkedom från en aktiv kommunalpolitiker i dagens Sverige !

Vad menar jag då med att du har anklagat oss för att vara uppviglare till våld? Jo, i en skrift jag nyligen inköpte med rubriken 'Sverigedemokraternas internationella nätverk' EURO-NAT, utgiven av Expo och Svartvitts förlag, blir du intervjuad. Där står följande att läsa:
'Han fanns även utpekad på Blågula Frågors hemsida med orden: "man kanske ska ta sig an John Glas i första hand". Med hjälp av hemsidesleverantören lyckades han få bort detta. - Jag kände mig kränkt, säger John Glas.'

Det här är ett scenario som påminner om Moskvaprocesserna under Stalintiden. Med Expo/Svartvitts hjälp framställs lögnaren som sanningssägaren och vi som står för sanning och demokratisk hållning som motsatsen.

För det första. John Glas tolkning blir fullständigt absurd för den som läser hela texten där ovanstående citat finns med. Vi reagerade ju mot att det våld som antifascister riktade mot politiska motståndare i valrörelsen i Haninge 1998 inte fördömdes av John Glas utan i stället fick hans tysta medgivande.

Samtidigt gick Folkpartiet ut centralt i valets slutspurt och sade sig vilja gå till offensiv mot brottsligheten och för rättssamhället. Då skrev vi att man kanske bör börja med att ta sig an John Glas.

För det andra så har denna artikel aldrig tagits bort från Blågula Frågors hemsida och någon hemsidesleverantör har aldrig varit i kontakt med oss. Lögn alltså, men det låter ju onekligen dramatiskt för den som inte har några fakta att bygga sin kunskap på. För det tredje säger sig John Glas vara kränkt!

Om det är några som har anledning att känna sig kränkta, så är det väl Anders Sundholm och Jan Milld som representerar Blågula Frågor. John Glas har utan några som helst belägg utmålat oss på ett fruktansvärt sätt som fascister. Vi har endast svarat med att vilja ha en offentlig debatt om det som vi är oense om. Vem är det som är försvarare av demokratiska värden och vem är det som står för motsatsen ?

Vi kräver nu att du aktivt engagerar dig för att få bort denna skrift från marknaden. Redan tryckta nummer skall dras tillbaka och vid eventuell nytryckning skall detta stycke plockas bort. Vi vill ha ett snabbt besked från dig hur du kommer att agera.

Anders Sundholm
Ordf Blågula Frågor"

På BGF:s webbsida kan envar fortfarande konstatera vad vi faktiskt skrivit. (se bilaga 16)

Samma år kom ett nytt alster av samma slag. Det var boken "ÖVERLEVA DEADLINE. Handbok för hotade journalister", också den skriven av Stieg Larsson men nu utgiven av Svenska Journalistförbundet.

Blågula frågor tillägnades där över en sida. Ingenstans i texten påstods att vi ägnat oss åt att hota, men bara att vi fanns med i detta sammanhang förmedlade ju ett budskap. Principen var densamma som i "Antisemitism World Report".

Stieg Larssons text var för övrigt intressant, den gav ett prov på hans metod. Om bl.a. Blågula frågor skrev han:

"...Återkommande nyckelfraser i sådana konspirationsteorier är bland annat följande:

· Massmedia är en del av eller ett redskap för det 'politiska etablissemangets' konspiration

· Massmedia styrs av den 'inflytelserika multikulturella lobbyn' eller av 'invandrarvänner', samt att dessa använder sin makt till att 'censurera invandringskritiker'.

· Massmedia arbetar för att 'dölja sanningen'.

· Massmedia är ett redskap för en grupp politiker som syftar till att 'upphäva demokratin' eller 'ta ifrån medborgarna deras rättigheter'.

Resonemangen handlar inte om protester mot inslag av dålig journalistik eller usel rapportering i specifika ärenden (vilket samtliga massmedia med jämna mellanrum gör sig skyldiga till).

Det handlar om generella påståenden om att svenska massmedia inte representerar den allmänna opinionen, och antydningar om att massmedia går en anonym och landsförrädisk elits ärenden.

Det ska noteras att högerextrema grupper sällan eller aldrig gör någon skillnad på de enskilda tidningarnas politiska färg. "

Vidare:

"Några av de invandrarfientliga grupperna har specialiserat sig på en variant av den massmediala konspirationen, som gör gällande att massmedia 'censurerar' röster som är kritiska i debatten om invandring. Nyckelargumentet är att 'invandringskritiker inte släpps fram'."

Vad motiverar placerandet av Blågula frågor i en bok om hotade journalister? Det närmaste Larsson lyckas komma är att vi "underblåser bilden av journalister som icke trovärdiga och odlar misstroende mot journalistiska bedömningar..." 

 "DIALOG OM INVANDRINGEN?" :

pris 200 kronor

postgiro 80 73 30 - 6

Förlaget Mångfald


Se vidare:

Innehåll


  Startsidan, Jan Millds hemsida