År 2005, december

 

Trafikrättigheter

Robert Aschbergs TV3-program "Insider" handlade i slutet av november om färdbeviskontrollen vid lokaltrafiken i Stockholm. Det blev ett programinslag som utgör ett tidsdokument. I koncentrat fångades mycket av galenskapen i dagens Sverige - hur mediafolk helt kapat förtöjningarna med grundvalarna för ett fungerande samhälle.


TV3-programmets "scoop" var detta: den Connexpersonal som kontrollerar färdbevisen vid stationsutgångarna, när den kräver att trafikanter ska visa upp färdbevis och när den fysiskt hindrar trafikanter att passera utan att ha efterkommit denna uppmaning.

Det finns nämligen inget lagligt stöd för detta. Om en trafikant inte vill, behöver trafikanten inte visa upp något färdbevis. Connexpersonalen har heller inte rätt att hindra någon från att lämna stationsområdet.

JAG FÖRUTSÄTTER att dessa uppgifter stämmer. Vad blir rimliga reflexioner och slutsatser?

För TV3 var saken klar: det upprörande i sammanhanget var Connexpersonalens agerande. Den borde upphöra med att kontrollera andra trafikanter än som själva behagade gå med på detta.

Min reflexion blir istället denna:

Hur kan det komma sig att det som fungerat under så många år i vårt samhälle nu inte längre gör det?

Som trafikant har man som en självklarhet utgått ifrån både att man måste betala för resan och att man kan få utstå någon form av kontroll från det företag som ombesörjer trafiken.

- Blir man uppmanad att stanna till för att bli kontrollerad, då gör man det.

- Blir man uppmanad att visa biljett eller kort, då efterkommer man den maningen.

- Och blir man ertappad med att ha rest utan att betala så skäms man, åtminstone en aning.

För fungerande kontroller har aldrig behövts något särskilt lagrum. Det har räckt med oskrivna regler för mellanmänskligt beteende. Det har funnits ett inofficiellt kontrakt om rättigheter och skyldigheter.

TV3:s budskap är att kontrollerna av färdbevis måste vara frivilliga.

Jag hävdar att de då blir meningslösa. Bara de som inte behöver kontrolleras kommer att låta sig kontrolleras, nämligen de som har betalt för sin resa. De som åker snålskjuts - dvs parasiterar på andra - kommer att vägra medverka.

Vart leder detta?

Rimligen till en snabbt sjunkande betalningsmoral. Allt fler kommer att välja det billigaste alternativet - dvs billigast för dem själva. Det blir ju ändå alltid några som får betala, om trafiken alls ska fortsätta.

Det finns två vägar för finansieringen: högre skatter eller högre taxor. Eller bådadera samtidigt.

Landstingsskatten i Stockholm är redan hög och landstingets skulder att avbetala gigantiska, från tidigare budgetunderskott.

Taxorna är också redan så höga, att de närmar sig en smärtgräns. Ytterligare en kraftig taxehöjning lär påskynda mångas val av det billigast alternativet, dvs att åka helt gratis.

I princip skulle naturligtvis lösningen kunna vara att trafikpersonalen övergår till att arbeta ideellt, att tåg- och bussförarna kör utan lön. Något säger mig dock att få är beredda att ställa upp på detta.

Återstår att dra ned trafikeringen, dvs lägga ned linjer och glesa ut turerna. Även detta kan emellertid påskynda raset i betalningsmoral, så att underskottet i slutändan ändå växer.

Sensmoral:

Oavsett hur behagligt det kan låta - det räcker inte med att alla får diverse rättigheter.

Ska ett samhälle fungera krävs även ömsesidiga skyldigheter .

Vårt samhälle behöver en gemensam värdegrund.


 

 Se vidare:

Allmän värnplikt?

Nedrustning

Sårbar framtid


Undergång nära?

Vem är terrorist?

Allmänna försvarsföreningen

x


 

  Jan Millds hemsida