År 2001, vecka 46

 

Vem är terrorist?

Föreståndaren för Folkets Hus i Rinkeby, Aden Abdirisak 1), har hamnat på USA:s svarta lista över terrorister. Han skulle ingå i ett finansiellt nätverk för att stödja terrorism.

Själv förnekar han inte att han - liksom många andra somalier i Sverige - skickar hem pengar 2) genom föreningen al-Barakaat, men han bestrider bestämt att något att detta skulle gå vidare till bin Laden.

Vad som nu sannolikt kommer att drabba Aden Abdirisak är vad som redan drabbat många invandrare i USA: deras ekonomiska tillgångar fryses, pengarna till deras släktingar i Afrika kommer inte fram.

Innebörden av att ha hamnat på denna svarta lista behöver inte vara att man verkligen är terrorist. Vad listan betyder är att man anklagas för, eller bara misstänks för, medverkan till terroristisk verksamhet.

Sverige kommer att följa FN:s rekommendationer. Men dessa tas under stark tidspress och utan att några krav ställs på USA att presentera bevis inför de länder i säkerhetsrådet som ska fatta beslut i frågan!

Och vad är "USA" i detta sammanhang? I praktiken handlar det om ett antal tjänstemän, personer som inte ens behöver träda fram.

Icke belagda anklagelser från anonyma källor - det känns på något sätt bekant...


Jag kan inte undgå att associera till våra egna erfarenheter genom Blågula Frågor.

ABF Haninge gav i år ut en anonym smädesskrift där BgF stämplades som "nazianstruken". ABF-ordföranden vägrade uppge vem som författat skriften, men försäkrade att hela styrelsen stod bakom innehållet. 3)

Dessförinnan - 1997 - utkom "World Antisemitism Report", där både Anders Sundholm och jag 4) fanns med. Denna gång stod klart vem som stod bakom. Det var en viss Bruchfeld, men inte heller han kunde motivera sitt agerande.

Svartlistning var det verkligen fråga om, det fick vi sedan erfara. Det visade sig helt omöjligt att få in debattinlägg i massmedia. 5)

När Medborgerliga Studiegrupper nu vägras medlemskap i Öppna Kanalen i Stockholm, för att sända TV-program på samma villkor som exempelvis fem olika somaliska föreningar 6), sker det också på lösa anklagelser utan grund.


Mina associationer går också till Haagdomstolen. Ingår USA:s aktuella terroristbekämpning - där andra länder lägger sig platt - i ett nytt mönster, i en ny världsordning?

Det är ju inte aktuellt att Haagdomstolen skulle granska några amerikaner, t ex Henry Kissinger 7)- den kanske grövsta av alla ännu levande krigsförbrytare. Denna domstol har inget med rättvisa eller höga principer att göra, den ger sig bara på dem som världens makthavare gett klartecken för att ge sig på.

Indikationen på en ny världsordning har vi också fått genom att tjänstemän inom FN gång på gång vill föreskriva nationerna och de folkvalda parlamenten vad som är en lämplig invandringspolitik.


Tillbaka till Aden Abdirisak och somalierna i Sverige. Ena extremen är att döma ohörd och utan bevis. Andra extremen är att frikänna och/eller helgonförklara med automatik. Däremellan finns den medelväg som är demokratins: inga förhastade slutsatser, men man söker sanningen och gör vad man kan för att få fram fakta.

En källa till att få fram fakta kring somalier i Stockholmstrakten skulle kunna vara sändningarna i Öppna Kanalen. Där sänder alltså fem olika somaliska föreningar varje vecka och alltid utan översättning. 8) Förekommer där några hyllningar till bin Laden eller maningar till "jihad"? Det kan eventuella svenska tittare inte bedöma, men det här borde Säpo nu gå igenom.


Slutsatser finns också att dra beträffande invandringspolitiken.

Med 350.000 muslimer och alltfler moskéer har vi för eventuella terrorister skapat en miljö som är vad vattnet är för fisken. Invandringen till Sverige ökar hela tiden och den utgörs främst av muslimer från främmande kulturer.

Många av de som fått PUT 9) i Sverige, och för vilka svenska skattebetalare påtvingats ett permanent försörjningsansvar, har oklara identiteter. Majoriteten av de asylsökande har inga id-handlingar att presentera. Beträffande anhöriginvandrare görs inga tester som visar att ett påstått släktskap motsvaras av ett faktiskt släktskap. För dem som fått PUT ligger vägen efter ett par år öppen för svenskt medborgarskap, kanske också en plats som politiskt förtroendevald.

Ett gentemot terrorism förebyggande arbete betyder att bättre kontrollera invandringen till vårt land. 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Dessutom riksdagskandidat för socialdemokraterna. (Åter till texten)

2) Enligt finansinspektionen saknar dock somalierna tillstånd för sina pengatransaktioner - sådant tillstånd krävs nämligen, enligt lagen om penningstvätt. Bara för somaliernas Stockholmsavdelningen lär transaktionerna uppgå till en miljon kronor varje månad! (Åter)

3) ABF har lovat återkomma med exempel på vad anklagelsen baserar sig på, men detta har (av naturliga skäl) aldrig skett. (Åter)

4) Liksom Åke Sandin, den snart legendariske fredsaktivisten. (Åter)

5) Systematiken underströks 1998 av David Goldman på "Hate-Watch": "Vårt mål är... att ringa in och marginalisera extremister, hålla dem borta från det legitima politiska samtalet." (Åter)

6) Varför har man så mycket som fem olika somaliska föreningar? Är det något annat än resultatet av gällande bidragsregler? (Åter)

7) Här kan möjligen hävdas att Vietnamkriget och militärkuppen i Chile (den 11 september 1973) ligger långt tillbaka i tiden. Detta gäller dock inte Bill Clintons och Tony Blairs angreppskrig mot Serbien. Det skedde för bara två år sedan (1999). (Åter)

8) Egentligen skulle dessa sändningar vara översatta, men Öppna Kanalen förmår som bekant inte leva upp till sina intentioner. (Åter)

9) PUT = permanent uppehållstillstånd (Åter)

10) Om asylanter utan id-handlingar inte kan sändas tillbaka därför att vi inte vet vart de skall sändas bör de placeras på något avgränsat reservat fram tills dess att deras verkliga identitet blivit klarlagd. (Åter)


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT