År 2001, vecka 44

 

Självförvar

"USA har rätt till självförsvar" förklarar Göran Persson.

Det är ju inte oväntat, för att komma från honom. Stödde man USA i ett angreppskrig som det mot Jugoslavien 1999 är det konsekvent att man stöder USA också efter en händelse som WTC-attacken den 11 september.

Men vad lägger Persson in i begreppet "självförsvar"? 1) Det kan ju inte vara att hindra raserandet av de två WTC-tornen och alla dödsoffren, för detta är ju redan ett faktum. Rimligen måste avses att förebygga dylika händelser i fortsättningen, att s.a.s. försöka rycka upp terrorismen med rötterna.

Men även om USA i princip har den rätten, hur gå tillväga praktiskt? Är det vad som idag sker i Afghanistan, att man bekämpar terrorismen?

Mitt intryck är att man framförallt bekämpar det afghanska folket 2) , samtidigt som ny näring ges åt terrorismen.


MED 6.000 DÖDA och så enorma materiella skador kan ingen moralisera över amerikanerna, för att de nu reagerar. Men frågan är vad som är klok politik och ändamålsenliga åtgärder.

Mitt i den gränslösa brutaliteten kan konstateras att WTC-attentatet var en fullträff av precision, bakom vilken måste ha legat ett oerhört planerings- och förberedelsearbete. Det var inget inmpulsdåd!

I planen måste då ha ingått föreställningar om vad som skulle inträffa efteråt, hur USA skulle reagera och vad man kunde hoppas uppnå på sikt med dådet.

Angreppet på Afghanistan kan då inte ha kommit som någon överraskning. USA reagerade helt förutsägbart, ungefär som när man stöter till en biljardboll. 3) Bestraffningsaktioner med våld har blivit ett etablerat mönster från amerikansk sida. Militära resurser är vad USA förfogar över. Vad USA saknar är lokalkännedom och underrättelser "på marken".

Amerikanarna kan egentligen inte göra något, men de känner att något ändå måste göras. Då blir det raketer och bombmattor, kombinerat med tafatta insatser av specialstyrkor.

Som att jaga flugor med hammare. bin Laden har gömt sig i ett stort grottsystem och lär inte återfinnas. Skulle han trots allt fångas eller dödas blir han martyr, och andra tar över hans plats.


ROTEN TILL TERRORISMEN är inte vissa individer eller vissa anläggningar. Den är hatet bland stora grupper av människor - grundat på verkliga eller bara upplevda orättvisor.

En viktig orsak till den muslimska världens misstro mot väst är staten Israels ockupationspolitik, de judiska bosättningarna på Västbanken-Gaza och den fortgående terrorn mot den palestinska befolkningen.

USA har visserligen protesterat i ord mot den israeliska framfarten, men sådana protester skulle aldrig åtföljas av några sanktioner, och det vet Sharon redan i förväg.

Ville USA verkligen markera gentemot Israel hade detta annars lätt kunnat ske. Här skulle man inte behöva bomba, det skulle räcka med att dra in ekonomiskt stöd och vapenleveranser till Israel. 4)


Ett annat moment gäller demokrati. Vill ÙSA se demokratiska regimer vid makten i oljeländerna?

Varför störtade CIA i så fall Mossadeq i Iran 1953?

Varför passade USA inte på att avsätta Saddam Hussein under Gulfkriget mot Irak?

Varför stödde USA fundamentalisten Hekmatyar, men inte den karismatiske Massoud 5) , i Afghanistan? Varför lät man talibanerna ta makten där?

Demokratiska regimer i dessa länder ligger inte i USA:s intresse. Inte kortsiktigt.

Långsiktigt är det ändå så, eftersom vägen bort från terrorism heter just demokrati och folkligt inflytande.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Det antyder också hur Persson tänker i konflikten israeler-palestinier - Israel ägnar sig åt "självförsvar". Perssons Israelvänlighet är sedan länge uppenbar. (Åter till texten)

2) Det handlar då inte i första hand om bomber som träffar bostadshus, sjukhus, mm. Framförallt handlar det om svältkatastrofen, som kan skörda 100.000-tals offer.

Göran Persson hänvisar till FN-stöd och att man i efterhand ska granska hur bombandet stämt med folkrättens regler. Men det är så dags då, om det blir underkänt". Effekterna att ett utdraget bombkrig ur humanitär synvinkel vet vi redan idag, det är förutsägbart. (Åter)

3) President Bush blir offer för sin egen retorik om USA:s allomfattande på en gång godhet och makt. (Åter)

4) USA-stödet till Israel uppgår årligen till 40 miljarder och nyligen begärde den israeliska regeringen 10 miljarder extra, pga intifadan. (Jag minns inte huruvida det rörde sig om kronor eller dollar, men redan i kronor är det ju höga belopp!) (Åter)

5) Massoud, militär ledare för Norra Alliansen, mördades nyligen på uppdrag av bin Laden. Massoud var inte mindre av troende muslim än någonsin denne bin Laden, det kan vara värt att komma ihåg!

Att vara muslim är inte liktydigt med att stöda en figur som bin Laden. Däremot kan ju desperata människor i brist på andra tillgängliga förebilder luras till att hylla honom.

Ungefär som desperata unga svenskar i brist på utvägar ur det mångkulturella pr0jektets förtryck börjar hylla Adolf Hitler. (Åter)

xx


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT