År 2001, vecka 33

 

Haagtribunalen

För krigsförbrytare kan konsekvenserna i dagens värld bli diametralt motsatta. Det tycks vara rena lotteriet.

Henry Kissinger - ansvarig för bombmattor över människorna i Vietnam, Laos och Kambodja på 60- och 70-talet - fick Nobels fredspris. Detsamma gäller Menagen Begin - ansvarig för Israels blodiga invasion av Libanon 1982.

För andra krigsförbrytare har det blivit "andra bullar". Slobodan Milosevic m.fl. hamnade inför tribunalen i Haag.

Vad förklarar denna skillnad i behandling? Vilka faktorer avgör om man belönas eller straffas efter extrema brott?


Jag kan inte se någon annan förklaring än att det handlar om makt. Den som har makt, eller hålls om ryggen av dem som har makt, klarar sig. Den som inte har makt kan ställas till svars.

Om det verkligen skulle mätas med samma mått, då skulle tribunalen i Haag nog behöva gå på högvarv många år framåt! Till dem som skulle dömas hör bl.a. flertalet USA-presidenter.

Som den "främste" av alla måste nog räknas Harry S Truman - ansvarig för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945. Där skulle ett utslag av en internationell domstol verkligen kunna fylla en angelägen funktion, nämligen att markera hur användande av sådana vapen mot civilbefolkningar är absolut oacceptabelt!

Håller vi oss till Balkankriget så är de största förbrytarna Bill Clinton, Tony Blair och andra ledare på västsidan, ansvariga för angreppskriget mot Jugoslavien. Även Göran Persson och Anna Lindh tillhör indirekt de ansvariga, genom sitt stöd åt bombningarna av Belgrad. Mot den bakgrunden känns det fel att bara Milosevic, men inte de andra, togs till Haag.

VAD GÄLLER Milosevic vore det för övrigt bättre att han ställts inför domstol i Jugoslavien, eftersom hans brott inte minst riktat sig mot andra serber. 1) Detta är också vad det serbiska folket röstat för och det är vad de nya makthavarna i Belgrad lovat.

Ändå blev det inte så, och orsaken är tydlig. Det handlade om utpressning. Jugoslavien ligger sönderbombat och är i skriande behov av bistånd. Om Milosevic utlämnades till Haag skulle serberna få stöd motsvarande 13 miljarder kronor. 2) Annars inte.


Det var fruktansvärda grymheter som begicks i Bosnienkriget. Ansvaret för dessa ligger på flera nivåer:

1. De som direkt sköt eller stack ihjäl andra människor.

2. De som gjorde upp planerna och gav order om dödandet.

3. De som drev fram den situation som gjorde att kriget bröt ut.

Framförallt ligger ansvaret på denna tredje nivå!

Hur gick det till när Jugoslavien föll sönder och krig utbröt - först mellan Serbien och Kroatien 3), sedan mellan kroater, muslimer och serber i Bosnien-Hercegovina?

Jugoslaviens upplösning drevs på av Tyskland och andra EU-länder, genom tidiga erkännanden av de nyligen utropade staterna.

I Bosnien såg man en folkomröstning som oproblematisk, trots att där fanns tre olika och ganska jämnstora etniska grupper. Enkla majoritetsbeslut kunde ju då inte fungera, ingen enskild grupp kunde "köras över". 4)

Sedan kom kriget i Kosovo, framdrivet av UCK och dem som stödde denna gerilla. UCK provocerade fram våldsaktioner från serberna, 5) vilket sedan blev orsak till (eller förevändning för) NATO:s bombningar.

Bombandet åtföljdes av högstämda deklarationer mot "etnisk rensing" och för ett "mångkulturellt samhälle". Kriget gällde allas rätt och trygghet, allas möjlighet att bo kvar i Kosovo. Men det dröjde inte länge efter ankomsten av Koforstyrkorna och UCK-männen förrän Kosovo drabbades av en ny etnisk rensning. Nu var det serberna som fördrevs. De som valt att stanna kvar lever i ständig fruktan för sina liv. 6)

Inte nog med detta: i Makedonien försöker UCK nu upprepa sina bedrifter från Kosovo. Attentat och mord, för att provocera fram våld från makedonska trupper.

Hur kan UCK ha så mycket vapen? Skulle inte Koforstyrkorna avväpna bägge sidor i Kosovo? Hur kan man nu ha så dålig kontroll över det område man till så höga kostnader invaderade?

Istället för att dra UCK-ledningen inför Haagdomstolen går västsidan nu in som "medlare" i den konflikt som skapats, för att utverka eftergifter från regeringen i Skopje. 7)


Under Titodiktaturen rådde fred, om än en bräcklig sådan, mellan de olika befolkningsgrupperna i Jugoslavien. När diktaturen släppte kom upplösningen och helvetet brakade löst.

Är politiskt förtryck vad som krävs för att få ett mångetniskt samhälle att fungera? Det vore kanske en fråga för Haagtribunalen att diskutera. 8)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Vi kan i Sverige klaga över saboterade valmöten och misshandel av dissidenter - det är ändå "småpotatis" jämfört med vad Slobodan Milosevic och hans anhang gjorde sig skyldiga till gentemot oppositionella landsmän!

2) Det ser nu ut som att västsidan kan komma att delvis svika sitt löfte - men det är en ju annan historia.

3) Först var det Slovenien längst i norr som bröt sig loss, men det var mer okomplicerat och ledde inte till något mer omfattande krigande. Slovenien hade ju en homogen befolkning, saknade gemensam gräns med Serbien och hade kort kustlinje.

4) Det fanns två alternativ:

- Antingen dela upp landsområdena och flytta på människor, så att varje område blev etniskt homogent.

- Eller låta alla bo inom samma område, men då garantera varje grupp vissa rättigheter.

5) Ej att förväxla med den stora fördrivningen av albaner från Kosovo, det som kan betecknas som etnisk rensning. Detta inträffade först efter att Nato börjat bomba!

6) Avgångstiderna för bussar från serbiska enklaver i Kosovo måste hållas hemliga, för att undgå attentat.

7) Det albanska språket får som följd av detta en starkare ställning i landet, Makedonien blir kanske tvåspråkigt. Men kommer UCK att nöja sig med detta? Knappast! Förmodligen kommer man snart att lansera nya krav.

Målet för UCK är inte något mångkulturellt eller mångetniskt samhälle - lika litet i Makedonien som i Kosovo. Målet är snarare ett Stor-Albanien.

8) Blir svaret på den frågan "ja" måste det klokaste vara att dela upp områdena, så att olika etniska grupper hamnar på varsin sida om en gräns.


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT