År 2001, vecka 1

 

Är svenskar människor?

Det handlar om människor" har vi fått höra, alltsedan Sjöboomröstningen. Med detta har man hävdat, att när det gäller invandringen kan vi bortse från kostnadsaspekter.

Logiken i detta blir endera:

a) Det finns inga målkonflikter, resurserna är obegänsade. Vi kan satsa hur mycket som helst på invandringen utan att det egentligen behöver betalas. Det drabbar inte andra samhällsområden.

b) Utgifterna för invandringen och satsningen på invandrarna måste visserligen betalas, och det går ut över svenskarna, men det är OK. Utlänningar är nämligen "människor" i högre grad än svenskar. Trots allt tal om "alla människors lika värde" gäller inte detta i verkligheten.

Denna logik vill de generösa knappast kännas vid. De kör bara på. Vi får "inte ställa grupp mot grupp", mässar man.

Ibland går man steget längre, och förnekar att det överhuvudtaget existerar olika grupper: "det finns inte vi och dom". Med det synsättet blir det oanständigt och snudd på åtalbart att sätta en rubrik som den här ovan - det finns ju inga svenskar.

Jag hävdar ändå att så är fallet - vi finns.


Jag hävdar också att politik handlar om att prioritera och att välja väg. Som politiker kan man försöka intala sig själv och andra att det inte är så - de dagliga politiska besluten innebär ändå prioriteringar, hela tiden.

Resultaten av den förda invandringspolitiken börjar nu märkas alltmer, priset blir allt högre. Alltfler svenskar får vara med och betala, på olika sätt:

När det hittillsvarande 1) pensionssystemet ersätts med ett annat 2), betyder det försämringar. Bakgrunden är att ATP-systemet så att säga sprack: utgifterna överskred inkomsterna.

När bostadspriserna går i höjden i våra storstäder och unga får vänta så länge på egen bostad har det samband med en brist på bostäder - trots allt bostadsbyggande under så många år.

När fastighetsskatten höjs - trots att det innebär att många inte får råd att bo kvar där de är uppväxta - beror det på att staten är i desperat behov av inkomster.

När skolan så till den grad misslyckas med att förmedla kunskaper och moral har det samband med att det ofta saknas ens en undervisningssituation.

När sjukvårdspersonal nu talar om en "ny folksjukdom" syftar de på det ökande antalet misshandelsfall i våra storstäder, bl.a. genom alla "gaturån". Offren är vanligen etniska svenskar, förövarna har vanligen utländsk bakgrund.

Detsamma gäller gruppvåldtäkterna - ett fenomen som vi tidigare inte ens hörde talas om. Antalet sådana våldtäkter har ökat kraftigt under 90-talet. 3)

När gamla får dålig vård eller tvingas vänta på en plats har det samband med personalnedskärningar och besparingar i äldreomsorgen.

När väntetiderna ökar och köerna växer inom sjukvården har det samband med otillräckliga resurser. Många har inte råd med sin tandvård.

Tjänstemän inom socialvården har länge varit utsatta, på sistone har hot och våld ökat markant också mot arbetsförmedlare.

När bankrånen gick ned ökade butiksrånen. Nu är det främst värdetransporter och bankboxar som drabbas. Metoderna blir allt våldsammare. Ett nytt inslag är driv-in-metoden mot butiker, s.k. smash & grab.

När det råder brist på poliser och polisstationer måste stängas sammanhänger detta med otillräckliga anslag. En av orsakerna till att poliserna inte räcker till är bevakningen av jättearrangemang som Förintelsekonferenserna. 4)


Grovt sett handlar det om fyra typer av kostnader som vi svenskar drabbas av genom invandringen:

1. Konkurrensen om resurserna skärps. När det i ena änden blir nya utgifter måste det i andra änden sparas.

2. Invandringen medför särskilda problem. 5) Exempelvis språkproblem, skolsvårigheter och kriminalitet.

3. Det görs en direkt prioritering av invandrare. Därmed blir svenskar diskriminerade. 6)

4. Till detta kommer det demokratiska underskott som invandringspolitiken skapar eller förstärker. Samhällsklimatet i Sverige har blivit påtagligt likt en diktaturstats, yttrandefriheten sitter trångt.

Det sägs att om en groda kokas kommer den inte att reagera, om värmen ökas bara sakta.

 

 

 

 

 

 

 


1) Demokratiskt framröstade pensionssystemet.

2) Utan diskussion, genom dekret uppifrån,.

3) Vad än Robert Aschberg och Hasse Aro på TV3 säger om saken.

4) Förintelsekampanjandet ingår som en del av kampanjerna mot "främlingsfientlighet och rasism" - en konsekvens av den förda invandringspolitiken.

5) Särskilda problem - dvs problem som vi annars inte skulle ha haft, eller inte haft i samma utsträckning.

6) Invandrarföreningar får en hel del bidrag. Vilken föreningen eller tidskrift kan få bidrag för att befrämja svensk kultur?


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT