År 2002, vecka 33

 

Svenska för svenskar?

På senare tid har vi fått vänja oss vid att höra talas om en ny typ av "svenskar" som utmärker sig genom olika illdåd eller misstankar om sådana. Här avses utlänningar som blivit svenska medborgare. Man kan fortfarande tala om just "utlänningar", för det är alls inte säkert att de kan svenska.

Något krav föreligger ju inte att kunna svenska för att få svenskt medborgarskap. Om detta har samtliga sju riksdagspartier länge varit överens.

Intill förra veckan. Då förklarade Lars Leijonborg att Folkpartiet ändrat sig på denna punkt, och nu kräver en språktest i sammanhanget. Medborgarskap ska betyda något.


Det dröjde inte länge förrän angreppen kom från övriga partier: Först Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (genom integrationsminister Mona Sahlin), sedan även Centern och Kristdemokraterna.

En enig mediakör tar också avstånd. Aftonbladets ledarkommentar från den 5/8 -02 är betecknande: "...Förslaget är farligt... att sätta språket i samband med medborgarskapet - och de rättigheter som kommer med det - göder nationalchauvinistiska myter om 'svenskhet'. Det får högerextrema krafter att mysa och hör inte hemma i en internationaliserad värld som vår."

Invandrarföreträdare protesterar också, t ex ordföranden i ett somaliskt riksförbund i Sverige.

Till och med från enskilda folkpartister har förslaget mött kritik. Det är inget enigt parti som Leijonborg här har bakom sig. 1)

Vad blir logiken i dessa reaktioner, om inte att det är omöjligt för många invandrare att lyckas lära sig svenska? Hur kan man då tro på möjligheterna att lyckas med integrationen av invandrare i det svenska samhället? 2)

Vad fp-förslaget innebär är inte att man måste kunna svenska för att få uppehållstillstånd eller bidrag, förslaget handlar om ett krav för att få svenskt medborgarskap.

Motsvarande är normalt i andra länder. Lika stor som den partipolitiska enigheten är i Sverige om att inte ställa krav är den i Danmark om att göra det. Där anser både Venstre och Socialdemokraterna att kunskaper i danska ska vara ett villkor för danskt medborgarskap.

I USA har detta också varit självklart. Min egen far emigrerade dit 1922 (och återvände 1934). Ett av de största ögonblicken i hans liv var när han fick sitt amerikanska medborgarskap, efter att ha lyckats i både engelskaprovet och provet om USA:s författning. 3)

Om vissa krav ställs för att kunna bli svensk medborgare då kan ett svenskt medborgarskap också få en positiv innebörd.


 

 

 

 

 

 

1) I DN den 6/8 -02 sade Lars Leijonborg, apropå kritiken mot fp-förslaget: "Jag är besviken på kvalitetén i vissa inlägg. Det är så typiskt svenskt att etikettera och medvetet misstolka." Det känns bekant. (Åter till texten)

2) Vill man få anledning att satsa miljoner av skattebetalarnas medel till särskild valinformation för invandrare, på deras "modersmål", då blir motståndet mot krav på svenskakunskaper konsekvent. (Åter)

3) Vissa kunskaper i engelska krävs redan för permanent uppehållstillstånd i USA. Den som vill få ett "Gren card" måste genomgå och klara ett språktest. (Åter)


 Se vidare:

Svenska i Sverige?

Svenska för lärare?

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT