År 2000, vecka 25

 

Svenska i Sverige?

Otroligt. Men sant.

Det ställs idag inga krav på de utlänningar, som vill bli svenska medborgare, att de ska kunna svenska! 1) Kring detta råder dessutom "politisk enighet". 2)

Ett olycksfall i arbetet? En tillfällighet? Ett förbiseende?


Nej, dessvärre ingår detta i ett mönster, av att tona ned det svenska språkets roll i Sverige. Detta ligger i linje med klart uttalade (men i sig diffusa och ogenomtänkta) ambitioner att nationalstaten ska få mindre betydelse.

Några ytterligare exempel: 2)

I skolan ges elever med utländsk bakgrund undervisning i "modersmål", dvs språket i det land där deras föräldrar är födda. Svenskan ses inte som deras modersmål, trots att det är i Sverige som de bor och går i skola!

Elever får godkänt, flyttas upp och tas in på gymnasiet, trots att de inte kan tillräckligt med svenska för att tillgodogöra sig undervisningen.

Prioriteringen av invandrare på den svenska arbetsmarknaden innebär att kraven på svenskkunskaper sänkts. Detta gäller till och med inom läraryrket!

Tidningen Ny Teknik hade den 2/6 -00 en debattartikel på ledarsidan med rubriken "Slopa all undervisning i svenska!": För att "attrahera europeiska ungdomar" bör all undervisning på svenska högskolor ske på engelska.

Fem språk - samiska, finska, mäenkieli, romani och jiddisch - har fått minoritetsspråksstatus, dvs ett antal människor ska kunna leva i Sverige utan att behöva förstå svenska.

En debattör på Passagen förordade i juni -00 textning i TV på även andra språk än svenska:

"Jag tycker att svenska TV-kanaler ska förbjudas texta enbart på svenska. Detta är diskriminerande mot invandrare och folk som inte har svenska som modersmål. Istället ska varje svensk TV-kanal erbjuda textning på olika språk via text-TV. Det ska inte vara självklart med svenska som textning hela tiden. Utan man ska själv kunna välja textningsspråk. Svenska, engelska, finska ,tyska, turkiska, spanska m.m eller ingen textning alls."

Till detta kommer utvecklingen inom reklamen, ja hela denna Coca-Cola-kultur. Trots att man vänder sig till en svensk publik används i allt större utsträckning engelska.


Än sen då? Varför är det viktigt med svenska i Sverige?

För det första är det viktigt att vi överhuvudtaget har ett språk gemensamt, så vi kan förstå varandra.

För det andra är det viktigt att svensk kultur gäller i Sverige. Språket är kulturbärare - utan svenska inga svenskar. Alltså ska språket i Sverige inte vara engelska, utan svenska.


Bakom denna ståndpunkt ligger från min sida en grundvärdering: det är viktigt att det finns ett svenskt folk.

Inte för att svenskar är bättre än andra, utan för att vi redan existerar. Det ger oss rätten att fortsätta finnas till, det ger oss skyldigheten att kämpa för att så sker.

Svenskar är inte bättre än danskar eller vietnameser, lika litet som svanar är bättre än delfiner eller valar. De kan inte jämföras, inte vägas mot varandra. Alla sorter behövs för mångfalden. Världen skulle bli fattigare utan svanar eller svenskar.


 

 

 

 

1) Till detta kommer att en ny svensk medborgare nu inte längre behöver ha avsagt sig sitt tidigare medborgarskap. Man kan vara t ex både iranier och "svensk", men behöver bara kunna tala farsi.

2) Inte något av de sju partier som sitter i riksdagen har några invändningar mot denna kravlöshet!

3) Också på EU-nivå försvagas svenskans ställning. Redan idag är det sällsynt med översättningar till svenska på ministerrådets sammanträden. Med den utvidgning av EU som den svenska s-regeringen arbetar så hårt för kommer dominansen för de stora språken att accentueras.


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT