År 2002, vecka 15

 

Etnisk kamp

Det står nu klart vem eller vilka som vann på WTC-dådet.

Det var Ariel Sharon och den israeliska högerregeringen. I skydd av samma ordvändningar som blivit president Bushs - om bekämpning av "terrorism" - har de fått fria händer att själva överträffa varje våldsdåd från palestinsk sida. De militära medlen att göra detta förfogar Israel sedan länge över - det har USA sett till.

I grunden är Palestinakonflikten mycket svårlöst, den handlar om två olika folks anspråk på samma territorium. Teoretiskt sett skulle de naturligtvis kunna samsas inom en och samma statsbildning. Detta är dock inte aktuellt - själva idén med upprättandet av Israel var att det skulle skapas en judisk stat.

En knäckfråga i sammanhanget är det stora antalet palestinier i Libanon, flyktingar som lever i reservat. De tillåts inte integreras i det libanesiska samhället, eftersom de är så många.

Det är fråga om antingen människor födda inom det område som nu utgör staten Israel eller barn och barnbarn till dessa. Den höga nativiteten bland palestinierna har gjort att antalet nu är stort.

Deras stora antal betyder också att Israel inte kan låta dem återvända - det skulle riskera att försätta judarna i Israel i minoritet.

I andra änden tillåts människor (judar) från alla delar av världen invandra till Israel och bli medborgare där. Det är till stor del välbeställa amerikaner, som tidigare aldrig satt sin fot i detta område. Gentemot de från sina hem fördrivna palestinierna utgör detta naturligtvis en avgrundslik orättvisa.


Också i Sverige har vi båda dessa moment:

1. Hög nativitet.

2. Omfattande invandring.

Skillnaden gentemot situationen i Mellanöstern är att det är de invanderade som står för denna höga nativitet. I förlängningen pekar detta - i kombination med icke-integration och framväxten av etniska enklaver - mot att svenskarna i framtiden kan bli till en minoritet i sitt eget land.

När den punkten närmar sig blir det kanske en våldsam etnisk kamp också i vårt område.


 Se vidare:

Aldrig glömma?

DO i Israel?

Fredsprocess?

Olika mått

Terrorism

Vem är terrorist?


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT