År 2001, vecka 43

 

Egna känslor?

De politiskt korrekta mässar gärna om att "det handlar om människor" och att vi ska visa mer "medmänsklighet".

Ändå blir frågan: får vi svenskar verkligen vara mänskliga? Får vi ha egna känslor, som inte är påbjudna uppifrån?

Jag tänker på Pierre Schoris uttalande inför en instämmande riksdag i maj 1997, om att "främlingsfientligheten ska kriminaliseras". Vad blir innebörden av det, om inte att man lagstiftar om vilka känslor som svenskar får ha? 1)

Jag tänker också på fall med vårdtagare i behov av personlig assistent. I ett fall har det renderat en DO-anmälan, 2) när vederbörande önskade slippa en assistent av utländsk härkomst.

Juan Fonseca och Mona Sahlin har upprörts över att invandrare har svårt att komma in på vissa krogar i Sverige, och talar om diskriminering. Men dessa krogar ägs ofta av invandrare och deras hänsyn är kommersiella - det gäller att få många gäster, och gäster som beställer. En hel del svenskar känner olust för krogar med en hög andel invandrare bland gästerna. 3)

Samma mekanismer har vi i boendet, när svenskar flyttar bort från invandrartäta områden. De vill inte bo där. Och det rör sig om en stark vilja - det är ju ett stort steg att bryta upp och flytta från en plats där man hunnit rota sig. 4)

Inom arbetslivet har införts lagar, som gör det straffbart för en småföretagare att anställa någon som han/hon känner, litar på och kan trivas att arbeta tillsammans med. "Objektiva" regler om formella meriter måste iakttagas. 5)


NU HAR ETT NYTT fall anmält sig: historien om tre män som inte fick resa med flygbolaget Premiair. Som saken framställts i TV-nyheterna - samstämmigt i alla kanaler - handlade det inte om flygsäkerhet utan om etnisk diskriminering. De tre männen var araber.

Men det fanns ju en saklig grund till kaptenens beslut. De tre männen hade skrämt upp övriga passagerare i planet.

Bakom denna reaktion låg i själva verket en serie faktorer:

1. Det kan vara farligt att flyga. Ett plan är, väl uppe i luften, sårbart.

2. Ett ökande antal incidenter har inträffat med stökiga passagerare. Flygplan har tvingats gå ned pga av detta. 6)

3. Nyligen har inträffat tre våldsamma fall av flygkapningar i USA, med allmänt känt resultat. Kaparna var därvid araber.

4. De tre aktuella araberna framhävde sitt arabiska ursprung inför övriga passagerare genom att prata högt med varandra på arabiska (fastän alla kunde svenska), en gick i mittgången och viftade med en arabisk bok. 7)

"Islamofobi!" deklarerar så TV-journalister och proffstyckare om övriga passagerares reaktion. Som de kände fick de inte känna.

Även om de tre arabernas 8) agerande så här långt knappast var grund nog att inte låta dem följa med flygplanet är det inte rimligt att moralisera över de passagerare som blev rädda.


TILL DETTA KOMMER renodlade säkerhetsaspekter. Åtminstone några av de tre männen vägrade att rätta sig efter anvisningar från personalen. De satte sig inte ned och tog på sina säkerhetsbälten när de blev anmodade. 9)

Om passagerare inte respekterar anvisningar från personalen är det en varningssignal, även om ingen aggressivitet förekommit. Det är när planet fortfarande är på marken som personalen kan göra något.

De tre männen visste att både koppla in media och att göra diverse anmälningar. Det blev fullt pådrag - samtliga TV-kanaler hade denna historia i sina nyhetssändningar. En av männen fick medverka direkt i ett soffprogram i TV. Därvid var dock flygsäkerhet av underordnat intresse, ämnet var etnisk diskriminering.

Och det blev de tre passagerarnas version av händelsen som förmedlades. Det var de som blev trodda, mer än flygpersonalen. 10) Således rapporterades att de fick pengarna tillbaka, men "ingen ursäkt". 11)

Ett TT-telegram (Metro den 17/10 -01) förkunnade:

"Ett påtagligt exempel på islamofobi är händelsen med de tre arabiska männen som inte fick åka med..."

Till de instanser som kopplats in av männen hörde DO 12) , som agerade direkt. DN den 16/10:

"Diskrimineringsombudsmannen, DO, beslöt på måndagen att begära överprövning om flygbolaget Premiair inte åtalas..."

Juristen Bilge Tekin förklarade att männen kände sig kränkta. DO skulle nu träffa flygbolaget "för att kontrollera att de inte har några diskriminerande attityder".

Hur gör DO för att avgöra detta, efter vilka kriterier ska man gå? Premiair nekar varje år ett 40-tal personer att åka med. Antag att invandrare visar sig överrepresenterade bland dessa - ska det tolkas som "diskriminerande attityder"? 13)

En kvalificerad gissning är att män oftare avvisas än kvinnor, yngre oftare än äldre. Det kan betyda helt enkelt att stökiga passagerare ofta är just unga män. 14) Motsvarande gäller kanske invandrare.

Antag att DO-andet skulle ge utdelning. Antag att diskrimineringsombudsmannen ger männen rätt. Vad skulle det betyda för flygsäkerheten? 15)


Nu har Kurdo Baksi och Yvonne Ruwaida tagit initiativ till en grupp för att motverka "islamofobi" i det svenska samhället. Jag vet inte om det är seriöst eller om det bara är ett sätt att mjölka svenska staten på ytterligare kampanjmedel.

Men om bakom detta finns ett ärligt uppsåt, då måste Baksi & Co utgå från att vi svenskar har känslor och respektera dessa.

I fallet med de tre upptågsmakarna på Premiair bör gruppen klargöra för dessa att de uppträtt olämpligt.

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Främlingsfientlighet är något att försöka motverka, men ska det ha utsikter att ske med framgång måste man börja med att respektera dem man vänder sig till. (Åter till texten)

2) DO Margareta Wadstein har också uttalat sig i ett sådant fall: åldringen får inte generellt säga nej till assistenter av utländsk härkomst.

Vilken total avsaknad av empati! Det rör sig om människor, födda i början av 1900-talet, då det fanns få invandrare i Sverige - varför ska de nu under sina sista år i livet påtvingas en så plötslig omställning, varför ska inte deras känslor kunna respekteras? Ska inte mer generositet kunna visas den generation som byggt vårt vålstånd? (Åter)

3) Detta här bara som ett konstaterande, utan värderingar. Begreppet "invandrare" i sammanhanget står för konstaterbart invandrarskap (utseende, språk, beteende). (Åter)

4) Drivkraften är dubbel. Det kan gälla störande grannar och en allmänt otryggare miljö. Det kan samtidigt gälla att kommunen måste ta ut hög kommunalskatt för att klara alla bidragstagare.(Åter)

5) Annars kan det bli dryga skadestånd! Hur många småföretag har inte av denna anledning avstått från nyanställlningar, som i annat fall skulle ha skett? (Åter)

6) Ett fall gällde en "svensk" (född tunisier) , som på resa mellan Tunisien och Sverige tvingade ned planet i Rom. (Åter)

7) Detta beteende kan ha varit utslag av bara tanklöshet, men mer sannolikt är att det rörde sig om en medveten provokation. (Åter)

8) Javisst, två av dem hade svenskt medborgarskap - men de uppträdde alltså allt annat än svenskt. De försökte inte smälta in, tvärtom. (Åter)

9) En normal flygpassagerare behöver ingen uppmaning för att göra detta - man förstår eller respekterar ändå att detta beteende förväntas när man ska flyga. Men här hjälpte inte ens uppmaningar. En av männen förklarade efteråt detta med att han lyssnade på musik, och inte hörde några uppmaningar. Han hade s.a.s. stängt världen ute. (Åter)

10) "Ord stod mot ord". (Åter)

11) Hade inte de själva anledning att begrunda sitt beteende? (Åter)

12) Här kan finnas en hel del pengar att hämta vid ett fällande. (Åter)

13) Vilka attityder har de som nu arbetar på DO? Har de integritet gentemot media, fäster de avseende vid flygsäkerhetsaspekter, känner de lojalitet med vanliga svenskar? Detta vore kanske dags att kontrollera! (Åter)

14) En genomgång av de allvarliga incidenter som förekommit i luften skulle nog också visa på en sådan överrepresentation. (Åter)

15) Naturligtvis skulle personalen då tveka att ingripa mot störande passagerare, om dessa har utländsk bakgrund. Risken skulle ju finnas att den avvisade protesterar, och vid en DO-anmälan är det anmälaren som blir trodd. (Åter)


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT