År 2001, vecka 39

 

Skyldig eller oskyldig?

De två brandbomberna 1) in i World Trade Center får mig att tänka på bombmattorna över Hamburg 1944-45 och de brandstormar som dessa förorsakade. Människorna var fångade nere i sina skyddsrum, chanslösa. De förstod vad som väntade, men kunde inget göra. Innan dessa tyskar stekts och förkolnats hade de kvävts av syrebristen. Även soldater som dekorerats för tapperhet i strid satt helt skräckslagna.

Hur hade dessa människor hamnat i denna extrema situation? Bar de själva något ansvar för att den uppstått? Hade de kunnat avvärja den?

I många fall blev det som en bestraffning i två led. Innan bomberna började falla hade hamburgborna drabbats av nazismen, med dess diktatur och krossande av arbetarrörelsen.

Hamburg var en stad, dominerad av arbetarklassen. Många av dess invånare hade som kommunister eller socialdemokrater gjort aktivt motstånd mot nazismen. Men de besegrades, tystades och kuvades.

Också dessa tyska arbetare fick snart dra på sig uniformerna, också deras barn tvingades in i Hitler-Jugend. De blev medskyldiga till de tyska angreppskrigen och dödandet.


Motsvarande gällde Japan 1945. I augusti fanns inte mycket kvar att bomba där, nästan alla japanska städer låg i aska. Fyra städer sparde amerikanerna dock, för att ha som bombmål för atombomber. Väderförhållandena gjorde att det blev just Hiroshima och Nagasaki . 2)

För de människor som fanns på marken blev det i många fall en utdragen och plågsam död. Till skador från tryckvågen och värmevågen kom skador från strålningen, som kunde skörda sina offer långt i efterhand.

Vad hade dessa japaner gjort för att förtjäna detta? Som nation var Japan verkligen inte oskyldigt. Det räcker med att se till hur japanska soldater for fram i Kina. Men atombomberna dödade helt urskiljningslöst - unga som gamla, män som kvinnor. Vilken möjlighet hade japaner i allmänhet haft att stoppa de japanska grymheterna? Kände de ens till dem?

Många måste ha vetat, med tanke på hur många japaner som deltog i erövringskrigandet. Förklaringen till att så få protesterade och så många villigt blev mördare låg naturligtvis i grupptryck. Brutaliteten var sanktionerad uppifrån, samtidigt som hela ens omgivning var delaktig. Mördandet hade blivit normalitet.

Det krävs mycket av individuell styrka för att gå mot strömmen. För den enskilde japanen måste utsikterna dessutom ha framstått som små att en protest skulle ge resultatet - annat än att han för personlig del fick betala ett högt pris.


Den 11 september 2001 var det amerikaner som drabbades. Hade de själva någon skuld i vad som inträffade?

Frågan låter kanske både orimlig och opassande, men även om det var ett hänsynslöst terroristdåd handlar det om politik. Dådet har fått sin näring av USA:s politik, som för många människor representerar ett förtryck.

Grundfrågan blir därför densamma som i de tyska och japanska exemplen: vilket ansvar har den "lilla människan" för sitt lands politik, vilka möjligheter har hon att påverka?

Medvetandeindustrin har utvecklats därhän att amerikanerna, kan man säga, hålls i ett mentalt järngrepp. I ena änden finns detta flöde av TV-serier och lätt underhållning för att slå ihjäl tid, avleda tankar och hindra meningsfulla samtal. I andra änden denna ström av tillrättalagda nyheter. Det är inte lätt att i en sådan miljö få distans och politisk överblick.

För den skull kan inte den enskilde medborgaren fritas från eget ansvar, det vore ju att ge upp. Ett visst handlingsutrymme finns trots allt i ett land som USA.

Samtidigt kan sägas att de som drabbas i krig mestadels är oskyldiga människor, i den bemärkelsen att de bara försökt leva sina liv och aldrig engagerat sig själva politiskt.


Nu gäller det afghaner.

bin Laden förnekar att han planerat WTC-dådet. Låt oss ändå antaga att människor i hans närhet var med om det. bin Laden höll till i Afghanistan.

Låt oss också antaga att talibanregimen i Kabul därmed kan betraktas som medskyldig till terroristdådet på Manhattan. Betyder det att afghaner i allmänhet också kan ses som medskyldiga?

Klart är att afghaner i allmänhet skulle drabbas, om USA börjar lägga ut bombmattor. Här får vi då en parallell till Hamburg. Talibanregimen har inte kommit till makten genom ett folkligt stöd. Efter att ryssarna körts ut 1992 pågick ett inbördeskrig i ytterligare fem år. När talibanerna 1997 kunde ta makten i Afghanistan var det på grund av överlägsen beväpning och stöd från Pakistan och USA. 3)

Det är möjligt att de i ett första skede välkomnades av många, eftersom de såg ut att äntligen kunna få ett slut på krigandet. Snart stod dock klart att talibanregimen innebar ett hårt förtryck av det afghanska folket, och särskilt kvinnorna.

Var ligger rimligheten i att vanliga afghaner ska straffas av USA för en regim som de ogillar - en regim som därtill installerats av USA?!


Även vi svenskar finns med i bilden, när det gäller internationell terrorism.

Invandringen till Sverige har som bekant varit stor, och vi har dålig kontroll på vilka som kommer. Av de som idag söker asyl i Sverige saknar de flesta identitetshandlingar. Det går att utverka PUT genom ihärdighet och utnötningstaktik - det finns advokater som överklagar i oändlighet och det finns kyrkofolk som gömmer dem som fått avslag. Det gör att vi ofta inte vet vad det är för människor som får stanna i Sverige. 4)

Det här gör m-ledaren Bo Lundgrens linje intressant. Han vill att alla asylsökande ska få stanna med automatik, efter 6 månaders väntan. Detta skulle naturligtvis underlätta än mer för terrorister att ta sig in i Sverige. 5)

Väl här med uppehållstillstånd finns stora möjligheter att bedriva ett politiskt arbete, om man tillhör någon organisation. Det kan möjligen även utverkas statliga bidrag, floran av bidrag är ju ymnig. En eventuell fängelsevistelse behöver inte utgöra något hinder. Slappa Sverige är en perfekt bas för terrorister.

TILLBAKA till frågan om ansvar.

Sveriges invandringspolitik drabbar inte bara oss själva, den kan gå ut över även andra länder och folk. Vilket ansvar har i det sammanhanget en partiledare, chefredaktör eller riksdagsledamot? Vilket ansvar har en enskild medborgare?


 

 

 

 

 

 

 

1) De två trafikflygplanen, fullastade med bränsle, fungerade som brandbomber. Det var hettan från deras bränsle som fick temperaturen i WTC-tornen att nå en nivå, där de bärande balkarna smälte. (Åter till texten)

 

2) Över Hiroshima den 6/8 fälldes en atombomb gjord på uran 235, över Nagasaki den 9/8 en gjord på plutonium. (Åter)

 

3) Där fanns en äkta gerillaledare - Massoud i Panshirdalen i norr. Hade USA istället givit Massoud sitt USA:s stöd skulle Afghanistan ha fått en verklig folkledare i Kabul, som inte förtryckte sina bröder och systrar. (Åter)

 

4) 80% av de asylsökande i Sverige år 200o var muslimer - 75% av dem fick PUT. 10% av de asylsökande var kristna - bara 40% av dessa fick PUT. Källa: tidningen Dagen den 22/8 -01. (Åter)

 

5) George Bush har förklarat att även de som härbärgerar terrorister är USA:s fiender. Förre m-ledaren Carl Bildt har talat om att USA bör sätta in dödspatruller i andra länder. Vad blir summan av det? Ska Bo Lundgren passa sig nu? (Åter)


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT