År 2001, vecka 36

 

Bo Lundgren (e)

Det är ju en allmän uppfattning att våra rikspolitiker har dålig kontakt med vanligt folk och inte vet mycket om stämningarna utanför riksdagshuset. Ett uttalande av Bo Lundgren, moderatledare och statsministerkandidat, visar att det är just så.

Låt mig börja med bakgrunden:


Sverige har sedan mitten av 80-talet haft en massinvandring. Under perioden 1984-98 beviljade Sverige över en halv miljon 1) permanenta uppehållstillstånd (PUT). 2) Flertalet av dessa PUT har gått till människor från Asien, Afrika och Latinamerika, dvs mestadels människor från andra kulturer och med andra värderingar 3) än vad som gjort Sverige till en demokrati och ett välfärdsland.

De nyanlända har inte bara omedelbart fått ett drastiskt materiellt standardlyft, de har också mött ett låt-gå-samhälle med få eller inga krav på motprestationer. Många har märkt att de kan "ta för sig" utan att det någonstans tar stopp - vilket fött ett svenskförakt och en ockupantmentalitet.

Uttrycken för detta har på sistone duggat allt tätare:

Antalet våldtäkter har ökat. Ett nytt inslag är grova gruppvåldtäkter. Mönstret är där rasistiskt: förövarna har utländsk bakgrund, offren svensk. Hälften av kvinnorna i Sverige undviker nu att gå ut när det är mörkt, eftersom de är rädda för överfall.

Motsvarande gäller gaturån och misshandelsfall. Sådant har blivit så vanligt att man nu talar om ett "nytt folkhälsoproblem".

Personal vid socialbyråer och arbetsförmedlingar arbetar under hot, riskerar att misshandlas om de inte gör vissa klienter till viljes. Massmedia mörkar om vilken typ av klienter som har denna attityd, men det handlar vanligen om utlänningar.

Antalet skolbränder har ökat, och förövarna är vanligen barn eller ungdomar med utländsk bakgrund. Den skolledning som försöker tillrättavisa en stökig elev tar ibland en risk, priset kan bli högt.

Får intagna på våra fängelser inte som de vill blir det upplopp.

BORTSETT FRÅN detta leder den förda politiken till boendesegregering och skolproblem, vilket resulterar i brottskarriärer och kriminella nätverk. Orsaken till detta är inte bara den omfattande invandringen i sig, utan också koncentrationen av de nyanlända till vissa regioner.

Denna uppstår genom att de nya har rätt att bosätta sig var de önskar och ändå göra anspråk på fulla bidrag. Många väljer då bostadsområden där de redan har landsmän. 4) Resultatet blir skolor där det knappast finns några etniskt svenska elever - och uppgiften blir omöjlig för skolpersonalen.


Sedan mitten av 90-talet har invandringen till Sverige ökat nästan varje år. Medan årsgenomsnittet 1995-99 låg på 36.000 PUT var vi år 2000 uppe i 45.000. Under år 2001 har antalet asylsökande hittills ökat kraftigt jämfört med föregående år.

I detta läge kommer Bo Lundgrens förslag:

Låt alla som väntat i 6 månader få PUT med automatik, utan att de behöver ha några skyddsbehov.

Men varför tar det sådan tid att behandla asylärenden? Skälen är i huvudsak tre:

1. Det kommer för många. 5)

2. De flesta har gjort sig av med sina id-handlingar och färddokument, vilket försvårar utredningen.

3. Få nöjer sig med ett avslag, utan de överklagar till Utlänningsnämnden och/eller lämnar i ny ansökan. Möjligheterna därvidlag är ändlösa. 6)

Detta mönster känns igen, för den som följt händelseutvecklingen på området under det senaste decenniet. De flesta asylsökande som fått PUT har fått det på "humanitära grunder".

Vad skulle bli konsekvensen av Bo Lundgrens förslag?

Jo, naturligtvis att:

1. Av de som nu lämnat in asylbegäran skulle de flesta få stanna.

2. Fler skulle uppmuntras att söka sig till Sverige i fortsättningen.

De ovan uppräknade problemen skulle därmed bli än allvarligare.

Lundgren tror dessutom att hans förslag har "ett starkt folkligt stöd". Hur kan han tro det?! Förmodligen är det så att han misstar den publicerade opinionen för folkopinionen.


Må vara att Bo Lundgrens linje inte markant skiljer sig från andra riksdagspartiers. 7) Dessa sju ligger ju åsiktsmässigt i en klunga. Men ser man till den sakliga innebörden av hans förslag, utgår man från dess konsekvenser, då måste det betecknas som extremt.

Med en partiledare som Bo Lundgren tycker jag att moderaterna har ett missvisande namn. Mer träffande vore "Extremisterna". 8)


 

 

 

 

 

 

 

 

1) Årsgenomsnittet under denna 15-årsperiod 1984-98 låg på 36.800 PUT.

2) Detta avsåg utlänningar från länder utanför Norden. Finländare, norrmän, danskar och islänningar behöver ju inte PUT för att få stanna i Sverige.

3) Därmed inte sagt att dessa kulturer accepterar dåliga beteenden, men någon gång "under resans gång" går det snett för många därifrån som tar sig till ett land som Sverige.

4) Helst i södra Sverige - det ger drägligare klimat och samtidigt närmare till hemlandet, dit man gärna reser på sommaren.

5) Varav bara en liten andel har skyddsbehov.

6) Det har förekommit fall där en och samma person (dvs genom sin välbetalda flyktingadvokat) lämnat in mer än 10 nya ansökningar.

7) Olika typer av tidsamnestier har ju förekommit flera gångar tidigare.

8) I media skulle man då kunna tala om "det svenskfientliga partiet 'Extremisterna'".

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT