År 2001, vecka 38

 

Reflexioner om USA

 

Denna betraktelse blir bitvis personlig, genom mina egna knytningar till USA. Tycker du detta är mindre intressant kan du direkt skrålla ned en bit.

En detalj ur det tidiga nyhetsbruset den 11 september, som säger något om amerikaner: När det första planet kraschat mot World Trade Center i New York fanns ännu inte nog med poliser på plats. Vanliga stadsbor satte då igång att dirigera om trafiken, på eget initiativ. Detta vittnar, tycker jag, om medborgaranda.

Det stämmer också med den bild jag fått av amerikaner genom min far, som emigrerade till USA vid 19 års ålder. 1) Han talade ofta om hur väl allt fungerade i USA 2)- där fanns handlingskraft och effektivitet. Behövde något göras såg man till att det blev gjort, utan dröjesmål.

Det var inte lätt att komma som migrant till USA, utan att kunna språket. "Kreatur" var det ord min far använde för att beskriva hur kan kände sig behandlad på Ellis Island 1922. 3)

Direkt fick han således koncentrera sig på att lära sig engelska 4) , och ett yrke. Han satsade på ett hantverksyrke och lärde sig målningen från grunden. 5)

Det kan låta rått i våra öron idag, men i min fars vokabulär var ett återkommande begrepp "good-for-nothing" . Detta speglar en inställning. Man måste vilja anstränga sig för att bidraga med egna insatser, måste bevisa sig duga till något. Som invandrare i USA på 20-talet möttes man av krav, men det betydde också att man gavs chanser.

Just svenskar blev väl sedda i USA. Vi var i de flesta fall rejäla, dvs hederliga och pålitliga, vi var plusfaktorer i samhället. Svenskar var ledande inom byggbranschen och med viss tillspetsning har sagts att "svenskar byggde Chicago". Min far hann under sina tolv år i USA resa runt i inte mindre än 36 delstater, där han arbetade tillsammans med andra hantverkare, med olika invandrarbakgrund.

En av de största händelserna i min fars liv var när han förvärvade amerikanskt medborgarskap, och lyckades passera den test i engelska och i USA:s konstitution som ingick. 6)

Även på min mammas sida har jag släktingar i USA. Den första utlandsresa jag gjorde var till USA 1962, då jag bodde en sommar hemma hos min mammas äldre halvsyster och hennes man. Det var i Rockford, Illinois, där en tredjedel av befolkningen har svenska rötter.

1967 återvände jag till USA och gjorde en rundresa i hela landet. Ett bestående minne från denna var hur mycket värme och vänlighet jag mötte - amerikaner var lätta att komma överens med!

För några somrar sedan fick jag besök här i Sverige av kusiner från Rockford - Jill, som bor i Florida med sin man, och Jack, som är konstnär och bor i New York, en kilometer från World Trade Center... Jag fick just svar på e-mejl - Jack 7) har inte kommit till skada.

Min far brukade ofta säga: "USA har aldrig haft något krig". När jag på en historielektion i gymnasiet upprepade detta påstående blev det först en generad och oförstående tystnad, tills "myntet trillade ned" för läraren: USA har inte haft krig på egen mark, man har alltid utkämpat sina krig på andra länders territorium.

Attacken mot World Trade Center är såtillvida något nytt. Det är första gången sedan inbördeskriget 1861-65 som man haft krig i USA. Pearl Harbour 1941, javisst, men det var en ö långt ute i Stilla Havet. Dessutom var det främst militärer som dödades där .

Från första stund under denna enorma tragedi har stått klart hur amerikanerna sluter sig samman och stöder varandra. Många är uttrycken för hjältemod och solidaritet - från räddningspersonalens uppoffringar till allmänhetens blodgivande och andra frivilliga insatser. Frågar man en amerikan om han är patriot blir svaret självklart - ett oreserverat "ja!" Amerikanska flaggor säljs som aldrig förr och syns överallt.

I USA är det inte fult att värna sitt land, inte löjligt att vara amerikan... 8)


Direkt efter attacken mot World Trade Center uppstod behovet av att fylla etern med kommentarer. Till dem som bidrog mer än villigt hörde Carl Bildt. Hans lösning var dödspatruller och ökad repression, i USA-regi. Göran Persson uttryckte sig inte lika aggressivt, men var i sak inne på samma linje: "USA måste få tag i de skyldiga, så att det inte händer igen". 9)

President Bush ser för sin del WTC-attacken som ett angrepp mot "Friheten" och "Demokratin", och får stigande popularitetssiffror. USA ses självklart som bärare av dessa värden.

Problemet är ju det omvända!

I Latinamerika och Asien har USA inte verket för demokrati, tvärtom! CIA och andra USA-organ har visat sig beredda att gå mycket långt i terror och förtryck för att folkviljan där inte ska komma fram.

Anledningen till detta är mycket enkel: USA tar en oproportionerligt stor andel av världens naturtillgångar i anspråk och vill ha säkra och billiga leveranser även framöver. USA har andra intressen än folken i bl.a. Latinamerika, och skulle inte gagnas av demokrati där.

Det har - anmärkningsvärt nog! - inte noterats i nyhetsflödet att just den 11 september är årsdagen för militärkuppen i Chile 1973, med mordet på den folkvalde president Allende. Var detta sammanträffande bara en tillfällighet?

Det har i efterhand framkommit att denna kupp var initierad av USA, och den var bara en i raden:

1953 störtades den folkvalde Mosadeque i Iran, och ersattes med shahregimen. USA ville ha kontroll över landets olja.

1954 störtades Guatemalas president, därför att United Fruit sade nej till honom. Följden blev ett blodigt inbördeskrig, men masslakt på bönder.

1964 störtades den just tillträdde president Goulart i Brasilien, varefter "brasiliansk tortyr" blev ett begrepp.

1965 stoppade USA en demokratisk utveckling i Domnikanska Republiken.

I början av 70-talet blev också Argentina och Uruguay militärdiktaturer.

Dessa militärdiktaturer hade ett nära samarbete - förföljda demokrater kunde inte finna någon fristad genom att fly till ett grannland, överallt jagades de av dödspatruller. Trådarna i detta samarbete löpte samman i USA. Det var USA som gav utbildning åt den inhemska militären och som försåg den med diverse instrument för tortyr. 10)

Angreppskriget på Serbien blir i detta sammanhang logiskt. Makt - ekonomiskt, militärt och medialt - ger rätt. Efter denna princip agerar USA.

Tag konflikten Israel-Palestina. "Parterna" ska lösa konflikten, förkunnar Bushadministrationen, samtidigt som USA ger 40 eller 50 miljarder kronor i stöd åt ena "parten" (Israel). Det som drabbat USA har - om än i mindre skala - varit vardag för palestinierna. 11)

Den amerikanska hybris-attityden har också manifesterats i ointresse för att komma överens om begränsningar av de utsläpp som redan förorsakat så allvarliga klimatrubbningar.

Efter Sovjetunionens kollaps borde, kan man tycka, vägen ligga öppen för en fullständig kärnvapennedrustning. Men det vill inte USA, Bush har istället planer på att fullfölja projektet Stjärnornas krig.

När det gäller stopp för utveckling av bakteriologiska och kemiska stridsmedel är USA också ett hinder. USA satsar dessutom på nya djävulska vapen.

USA begär att krigsförbrytare från andra länder ska ställas inför Haagdomstolen. USA-medborgare är man dock inte beredda att låta denna domstol döma.

"Den Store Satan" kallades USA i Khomeinis Iran. Det är en bild man fortfarande har av USA runtom i fattiga länder, och inte utan anledning.

Ska vi minska risken för nya terroristdåd i världen är lösningen inte främst att slå till militärt i Afghanistan 12) , den är minska orättvisorna i världen. Här skulle mer av ödmjukhet från amerikansk sida vara ett viktigt steg på vägen.


Islam och muslimer har hamnat i fokus efter WTC-dådet. Det är väl ingen tvekan om att de skyldiga är muslimer, men för den skull får inte alla muslimer ses som en enhetlig grupp, av hopplösa fiender.

Demokrati måste gälla även där islamister vinner i allmänna val, som i Algeriet. Beträffande Kashmir måste vi kräva att Indien anordnar och respekterar en folkomröstning. På så vis kan moderata grupper av islamister ges en bättre chans att hävda sig. Västs nuvarande linje göder extremism.


En avslutande reflexion: I USA kapades fyra flygplan. För Sveriges del handlar det om att en hel nation har kapats.

Makthavarna styr oss rakt in i väggen, och det ser inte ut att finnas mycket av medborgaranda att sätta emot.


 

1) Han återvände till Sverige 1934, efter den stora depressionen - som många andra svensk-amerikaner. (Åter till texten)

2) Även om det var fråga om en idealisering i efterhand kan det nog ha rymt en kärna av sanning. (Åter)

3) Han fick dock stöd av några äldre bröder som kommit dit före honom, och bodde i Boston. (Åter)

4) Ett mycket tummat exemplar av Websters Dictionary bevarade han sedan i vårt hem, som en slags bibel. (Åter)

5) Som yrkesman var min far skicklig, men hade just därför svårt att hävda sig som fri företagare i Sverige. Bra målningsarbeten förutsätter ju mycket av tungt underarbete , men ska man ha betalt också för detta blir man dyrare än de som bara "plankstryker". Vad kunderna ville ha var lägsta pris. Det var en tragik för min far att hans yrkesskicklighet inte efterfrågades. (Vad han faktiskt kudne åstadkomma demonstrerade han, när han målade köket i min morbrors hus på Öland - den målningen sitter fortfarande, ännu efter ett halvsekel!). (Åter)

6) Som sin dyraste klenod bevarade han till sin död sitt amerikanska medborgarskapsintyg. (Åter)

7) Jack är en fritänkare, kritisk till USA:s utrikespolitik. (Åter)

8) Här kan konstateras att USA är ett mångetniskt samhälle, där flaggan och patriotismen behövs för att hålla ihop nationen. Sverige är mer etniskt homogent. Javisst, men detta håller ju på att i snabb takt förändras! I samma takt som också Sverige blir mångetniskt ökar behovet, också i Sverige, av ett sammanhållande kitt i form av patriotism. (Åter)

9) Samma tänkande ligger bakom Israels avrättningar av ledande palestinier - får man bara bort ledarna så blir det fred. Tror man. (Åter)

10) USA bedrev också gerillakrig, genom ombud. Stora summor pumpades till Contras i Honduras, för att bekämpa sandinistregeringen i Nicaragua. En mycket smutsig krigföring. (Åter)

11) En palestinsk skolflicka fick i TV frågan om inte kände medkänsla med offren på Manhattan. Han svarade: "Nej, varför det? Amerikanerna har aldrig visat någon medkänsla inför vårt lidande!" (Åter)

12) Hur skulle f.ö. amerikansk marktrupp kunna klara sig i detta område? Skulle de inte bli en "munsbit" för de stridsvana talibanerna? (Åter)


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT