År 2000, vecka 29

 

Fler och mer

Indien har passerat 1-miljard-strecket i folkmängd. Det meddelades i våras på nyheterna. Dagarna innan hade Lasse Berg framträtt i TV och förklarat att det inte gått så illa för Indien som han förutspått i sina tidigare böcker. Människors önskan att konsumera, jakten på prylar, har visat sig vara en stark drivkraft för utveckling.

Två faktorer i kombination alltså:

1. Jordens befolkning ökar, vi blir allt fler.

2. Levnadsstandarden ökar, per capita konsumeras alltmer.

Det är tillväxt i världsekonomin och börsvärdena stiger. Hjulen snurrar och det tjänas mer pengar. Livet är så att säga en fest, en stor köpfest.

Samtidigt som denna fest pågår kommer dock rapporter av annat slag:

Skåne upplevde förra året vindar av orkanstyrka, något tidigare okänt i vårt land.

Än värre var vindstyrkorna i Frankrike, och där har man under våren på nytt drabbats av detta.

Mocambique i södra Afrika har fått skyfall som aldrig förr, med förödande översvämningar av stora landytor.

Mongoliet har istället råkat ut för en torka i kombination med extrem kyla, så att betet tagit slut i 13 av 21 provinser och kor till ett värde av 8,5 miljarder kronor dött.

Venezuela har haft skyfall som gjort att hela bostadsområden sköljts bort, med massor av döda och hemlösa som resultat.

I Honduras och Nicaragua har orkaner ödelagt stora landområden och raserat dessa fattiga länders redan dåliga ekonomi.

Det kommer också rapporter om att medeltemperaturen på jorden ökat under de senaste hundra åren och att isen vid polerna kanske håller på att smälta. Ett gigantiskt isblock på 10-tals mil har brutits loss från Antarktis. Detta kan vara utslag av ett normalt cykliskt fenomen, men det kan också bero på temperaturhöjningen.

Om Antarktis börjar smälta kan havsytan komma att höjas. Befolkningstäta kustområden med många storstäder hamnar då under vatten. Ett land som Bangladesh skulle i stort sett dränkas.

Om Nordpolens is börjar smälta kan medeltemperaturen i norra Atlanten påverkas, så att Golfströmmen ändrar riktning. Skandinavien ligger på samma breddgrad som Alaska, så utan Golfströmmen får vi vinter året runt.

SAMBANDET mellan dessa klimatrubbningar och den accelererande förbränningen olja, kol och annat är uppenbar.

Så mycket står på spel! Är det inte anmärkningsvärt, att detta inte föranleder mer av debatt?

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT