År 2001, vecka 23

 

Skolans uppdrag

Landets nyutexaminerade studenter har nyligen släppts ut, och de har fått en anledning att fira. Men vad är det egentligen som de firar, vad har de fått lära sig i skolan?

Ja, vad är skolans uppdrag? Är det främst att förmedla vissa kunskaper eller är det främst att förmedla vissa åsikter?


"UNGA AMBASSADÖRER KÄMPAR MOT RASISM". Så löd rubriken till en helsidesartikel i Mitt-i-Haninge den 15/5 -01. Den övre halvan av sidan upptogs en ett fotografi på tre unga personer, uppenbarligen glada och trevliga - Mattias, Emma och Evine. Ambassadörer.

Någonting har förändrats i Sverige. När jag var ung och aktiv i SSU, då hade vi skoldebatter. Dvs det var en panel med representanter för flera politiska ungdomsförbund. Där fanns alltså olika åsikter företrädda, genom personer som bars fram av en egen övertygelse och arbetade ideellt. Envar som deltog fick räkna med mothugg, genomslag fick ens åsikter bara om man förmådde argumentera för dem.

Nu handlar det plötsligt om något annat. År 1984 är passerat och nu skickar staten ut ombud för att förmedla de "rätta" politiska åsikterna, dvs de uppifrån godkända.

I konceptet ingår då inte bara att budbärarna är unga och trevliga, de har också fått utbildning på hur de ska uppträda. De har "inga givna svar", men "välkomnar en diskussion" och de tycker det är bra att "frågor kommer upp". De är återhållsamma och avstår från kategoriska fördömanden. De klassar således inte sverigedemokraterna som "rasister" (här finns ju andra, som tar till desto grövre artilleri).

Ändå råder ingen tvekan om karaktären på ambassadörernas uppdrag. Mattias tyckte sig ha märkt att "sverigedemokraterna är starka" i Haninge. Uppdraget är att bekämpa sverigedemokraterna, och överhuvudtaget att motverka invandringskritiska åsikter.

Själva tror sig de unga tre "arbeta med fördomar".


Ovannämnda exempel utgör bara ett av otaliga element i en ständigt pågående hjärntvätt. "Stockholm News" den 29/11 -00 hade en stor artikel med rubriken "KAMPANJ MOT RASISM - Tusentals elever deltog interaktivt i stor tv-konferens idag".

Konceptet var här detsamma: det annars förbjudna ämnet invandring togs upp, men under kontrollerade former. "Katederundervisning" och auktoriteter må förkastas för kunskapsinlärning, men här var det styrt!

"En dag mot rasism" skulle hållas, med en direktsänd TV-konferens under ledning av Alice Bah. I rutan inledde Mona Sahlin, därefter fick en skinnskalle framträda, för att "göra den mörka ideologin konkret". Sedan fick eleverna, via telefon eller e-post, ställa frågor.

Artikeln rapporterade hur eleverna i Brännkyrka gymnasium under ledning av en eldsjäl till lärarinna förberett sig inför konferensen och hade egna förslag. Bland dessa märktes:

- mer program i TV och rasismen och reklam som visar att alla människor är lika värda

- börja så tidigt som möjligt att tala om rasism och fascism

- förbjud fascister och nazister att föra fram sina åsikter, eftersom det var de som startade andra världskriget

- blanda människor... så att fördomarna minskar.


Kopplingen mellan invandringskritik, främlingsfientlighet, diktatur och våld är genomgående i denna indoktrinering av våra barn.

I Västerbottens Folkblad den 15/12 -00 kunde en artikel rapportera om ett "demokratiprojekt": niorna från Varbroskolan i Storfors skulle resa till Auschwitz.

Genom detta besök skulle eleverna tydligen få sina insikter om demokrati fördjupade.


 Se vidare:

Att lära av historien

Bekämpa nazismen?

Förintelser

xx


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT