År 2001, vecka 18

 

Våld och våld

Ska poliser få använda våld?

Den debatten har nu blossat upp, efter medias presentation av polisinsatsen vid en EU-demonstration i Malmö. Det visade sig nämligen att polisen där använde våld. Som det framstod var det fråga om ett oprovocerat, omotiverat och överdrivet våld. Till de som blev upprörda hörde enligt media ansvarig minister, Bodström 1).

Det har också rests krav på att poliserna ska ha sina namn på hjälmarna, så att de kan lättare identifieras.

Är inte detta tankeväckande?


Politiska huliganer som AFA får ju använda våld. De kan till och med utnämnas till hjältar för sina insatser. Även ABF sanktionerar nu indirekt denna typ av politiskt arbete.

Ska då inte polisen också ha rätt att använda våld? Åtminstone i självförsvar måste de väl få göra det?

Och om polismännen ska kunna identifieras genom sina hjälmar, ska då inte samma krav kunna ställas på AFA-aktivisterna? Bör inte även de ha en märkning på sina rånarluvor när de går till aktion?


Hur oprovocerat var egentligen polisvåldet i Malmö? Är vi inte som mediakonsumenter här utsatta för ett Kosovogrepp?

Där fick ju UCK-gerillan härja ganska mycket med allehanda terrorattacker mot serber i Kosovo utan att det uppmärksammades i media. Först när den serbiska armén slog tillbaka blev det nyheter och bilder på TV-skärmarna.

Vad hade föregått de bilder vi fick se från Malmö, av en polis som placerade sin knytnäve i ansiktet på en demonstrant?

Det skulle jag vilja veta!


1) Justitieministern Thomas Bodström är son till förre utrikesministern Lennart Bodström.


  

  Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT