År 2000, vecka 38

 

AFA

Det är uppenbart att vi lever i en ny tid.

Framför mig ser jag den gamle mannen som knuffades omkull av en samling unga AFA-iter i Tallkrogens tunnelbanenedgång. 1) Han och några medelålders damer hade tänkt sig att gå på ett möte arrangerat av Sverigedemokraterna. Det skulle de inte få göra: "Inga fascister på våra gator!"

Bakom detta agerande ligger en absolut föreställning om att veta bäst. Dessa unga har - tror de uppenbarligen själva - förvärvat djupare insikter om politik och nått en högre nivå av moral än dessa äldre. 2)


SÅ LÅNGT är det kanske inget nytt fenomen. Som aktiv SSU-are på 60-talet bar jag på något av samma hybris och självgodhet. Jag såg ned på dem som ville ägna sig åt vardagsnära och praktiska politiska frågor när det fanns u-länder och världssvält, kärnvapen och USA-imperialism att diskutera.

Men - faktiskt - det skulle aldrig någonsin ha fallit mig in att försöka bruka våld mot andra personer för att de inte delade mina åsikter. Och i all synnerhet inte mot äldre personer! 3) Jag kan inte minnas att det ingick i arsenalen hos några politiska grupperingar på den tiden att försöka hindra övriga medborgare från att deltaga i politiska möten.

Och det har inte stannat vid knuffande, som vid Tallkrogen. Både före och efter mötet den 9/9 har SD-aktivister fått sina hem angripna och fönsterrutor krossade.

Det som nu sker är någonting nytt. 4) Hur blev politiskt våld plötsligt rumsrent i Sverige? Hur uppstod en gruppering som AFA?


I grunden handlar det om makthavarnas önskan att slippa opposition. Man har sedan 1975 5) ett politiskt projekt om ett "mångkulturellt samhälle". Det går emot svenska folkets intressen och medborgarnas vilja. För att ändå kunna genomdriva projektet måste demokratin urholkas. 6)

Det kan ske genom att:

- kritiker inte får komma till tals i media, ens när de blivit angripna

- spridningen av fristående tidskrifter motverkas

- invandringskritiska organisationer vägras tillgång till möteslokaler

- öppet fysiskt våld utövas (genom ombud) 7)

En brytpunkt var när fransmannen Faurisson kom till Sverige, men hindrades av demonstranter från att tala. Detta har sedan verkat trendsättande - man behöver inte längre möta fakta med fakta och argument med argument. Meningsmotståndare ska inte omfattas av demokratiska principer. Makt ger rätt.

Fotfolket i AFA hämtas till stor del bland syndikalister, kommunister och miljöpartister. Det är samma kretsar som i andra sammanhang kastar flaskor på polisen och säger sig vilja "återta gatorna". "Reclaim the Streets", som det heter på engelska. 8)


AFA har på flera sätt haft officiell uppbackning:

En milstolpe i AFA:s utveckling var den statliga kampanjen "Ungdom mot rasism", med Michael Alonzo i ledningen. Denna kampanj trissade upp tonläget och organiserade en hel del unga männniskor. När civildepartementet avvecklade den slussades många aktivister över till AFA.

Precis som "Ungdom mot rasism" har sedan AFA kunnat turnera i skolorna för att sprida sitt svart-vita budskap. 9)

Våren 1999 deltog Integrationsverket på en konferens tillsammans med AFA, där man antog ett gemensamt uttalande om att bekämpa Sverigedemokraterna.

Birgitta Löwander, EU-expert på rasism, har utnämnt AFA-iterna till "vår tids hjältar".

Utbildningsradion har sänt ett hyllningsprogram för AFA.

Det har pågått ett permanent kampanjande mot "rasism" och kring "Förintelsen". Invandringskritiker har stämplats och hängts ut. 10)

Rent praktiskt underlättas AFA:s verksamhet av tillståndet från riksdagen att maskera sig vid demonstrationer.

TT-telegram och dagstidningar ger ofta en överslätande eller närmast uppskattande bild av AFA-aktioner - senast i Aftonbladet den 10/9 -00, tidigare i Dagens Nyheter.


Det viktigaste stödet till AFA ligger dock på ett allmänt ideologiskt plan - genom det klimat av intolerans som skapats av massmedia och organisationer, av journalister och politiker. Yrkesgrupper som borde vara intellektualismens främsta försvarare har gjort sig till banerförare för en utpräglad antiintellektualism!

Således har man vänt upp-och-ned på begreppen:

"Demokrati" är inte längre vissa principer för beslutsfattande, att argument får mötas i öppen debatt, att olika åsiktsriktningar får komma fram, att medborgarna blir allsidigt informerade och att majoritetens vilja i slutändan får råda.

Nej, plötsligt har en ny innebörd givits åt detta ord! Nu betyder demokrati att inneha vissa åsikter, närmare bestämt de som är uppifrån sanktionerade.

På så vis blir det att "försvara demokratin" när man terroriserar meningsmotståndare för att skrämma dem till tystnad och passivitet. På så vis blir det att "bekämpa fascismen" när man själv gör just det som traditionellt förknippas med fascism. 11)

Överhuvudtaget låter man sig föga bekomma av självmotsägelser:

o AFA vill bekämpa "hatgrupper" 12) - med hugg och slag ska hatet drivas ur kroppen på dessa individer.

o AFA tillhör det läger som särskilt berömmer sig av att företräda tolerans och respekt - men det finns några 13) som inte ska tolereras eller respekteras.

o AFA hyllar alla människors lika värde - ändå är vissa mer värda än andra. Yttranderätt och församlingfrihet ska inte omfatta alla.


EN GROGRUND för AFA-iternas fanatism skapas genom ett antal faktorer:

Historielöshet och rotlöshet

Samhällets komplexitet och bristen på överblick

Frustrationen över att inte kunna påverka utvecklingen.

I det läget ligger det nära tillhands att leta syndabockar och söka enkla lösningar. Det uppstår ett psykologiskt behov av att finna en fiende att projicera på. 14)

AFA är för Persson vad "krigsveteranerna" är för Mugabe. 15) De kan skilja sig i grad av våldsamhet, 16) men funktionen är densamma: att stoppa en politisk opposition.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Även om ingen person kom till fysisk skada innebär detta agerande ett övergrepp och en kränkning av den personliga integriteten.

2) Deras livserfarenhet och omdöme , kunskapar och känslor, väger här lätt...

3) Då hamnar man i samma kategori som åldringsrånare - ett annat fenomen i vårt "mångkulturella" samhälle.

4) Men ändå inte helt nytt. Den tidiga arbetarrörelsen hade också att kämpa med mötesförbud och busar som ville slåss. Terror mot hemmen torde dock inte ha förekommit ens då.

5) Ur propositionen "JÄMLIKHET, VALFRIHET, SAMVERKAN" 1975: "Invandrarna... bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten." Invandrare kunde alltså förbli invandrare i all evighet. I kombination med en massiv invandring tio år senare skapades på så vis etniska enklaver i våra större städer.

6) Den får gärna finnas som en fasad, men den får inte fungera.

7) Dvs AFA - "Anti-fascistisk Aktion".

Ur Invandrarverkets bok "Strategier mot rasism", författad av Christer Nordmark: "Aktivister från AFA har... gått i direktkonfrontation med rasister och ultranationalister. AFA gör allt för att störa, förebygga eller hindra fascistisk och rasistisk verksamhet,.."

8) Huruvida det dessutom finns kopplingar till dem som klottrar, slår sönder busskurer och utsätter tunnelbanevagnar för "trashing" kan man undra. Även om det inte rör sig om samma personer så finns där samma mentalitet.

9) Nordmark: "En del av AFA-gruppernas verksamhet bygger på skolinformation, ibland i samarbette med Riksförbundet Stoppa rasismen. Idén är att ungdomar ska vända sig till andra ungdomar och till skillnad från när till exempel statliga tjänstemän går ut i skolklasser upplevs skolinformatörerna ofta som 'häftiga' och 'förebilder' istället för som 'moralister' och 'tråkiga'."

10) Också invandringskritiker är i allmänhet motståndare till rasism - i dess egentliga betydelse. Det fantastiska är att de som pratar mest om rasism bryr sig föga om rasistiska dåd när dessa riktar sig mot etniska svenskar (något som blivit allt vanligare)!

11) Detta att försöka hindra meningsmotståndare från att få hålla möten är ju helt ensidigt. Sverigedemokraterna har, mig veterligen, aldrig ägnat sig åt sådant!

12) Men finns det inte nazister, som behöver bekämpas? Jovisst, men det sker inte genom att avskaffa det som skulle försvaras. Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns meningsmotståndare.

AFA verkar för en polarisering, skapar en mylla för extremism. Nazismen bekämpas bäst genom normalt politiskt arbete, där diskussioner tillåts om de problem som finns.

13) Och inte bara "några" - det är ju en majoritet av befolkningen i Sverige som önskar en mer restriktiv invandringspolitik.

14) Det ger en skön känsla att i gemenskap med andra få arbeta för något man tror på, och finner viktigt. Det är kanske en drivkraft i allt politiskt arbete, men här utnyttjas den för mörka syften.

15) Göran Persson skulle nog, om han blev tillfrågad, distansera sig åtminstone en aning från AFA. Detsamma gjorde Robert Mugabe med "krigsveteranerna" i Zimbabwe - de kunde ändå fortsätta.

16) Enligt AFA:s egen terminologi har de bara ägnat sig åt att "störa" och att få människor att "inte känna sig välkomna". På samma sätt som militärer alltid ägnat sig åt att "neutralisera" motståndare, aldrig åt att döda dem.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT