År 2000, vecka 7

 

Jonsson, LO-ordförande

Har arbetarrörelsen givit upp ambitionerna att kunna bekämpa nazismen politiskt? Klarar man inte argumenteringen mot en nazist? Repressiva åtgärder tycks idag vara det enda som gäller.

På Handels kongress yrkades att facket skulle "röka ut" nazisterna ur landet. 1) Uppenbarligen skulle detta innefatta uteslutning ur facket 2), avsked från jobbet och svartlistning på arbetsmarknaden. Nazister skulle berövas sina försörjningsmöjligheter i Sverige, så att de tvingas emigrera. 3)

Det måste vara vad man menade.

 

Antag att man finner en så hård linje riktig - nazism är trots allt något vidrigt. Så mycket viktigare blir då definitioner och gränsdragningar, så att inte andra än nazister drabbas!

I själva verket går detta förspråkande av hård repression hand-i-hand med en dimmighet i begreppsanvändningen. Begrepp som "nazism" och "rasism", "högerextremism" och "främlingsfientlighet" blandas huller-om-buller. 4)

När ordförandena i LO, TCO och SACO i höstas skickade in en debattartikel i ämnet till pressen förspråkade de först ett förbud mot "rasistiska organisationer", men ändrade i sista stund denna "detalj". 5)

Något svar på mitt brev den 23/11 -99 till LO-ordförande Bertil Jonsson kom aldrig. Så här hade han skrivit i den artikel jag kritiserade:

" Misstaget att förväxla nazisterna med tokskallar gör att människor som exempelvis anser att invandringen gått för långt också menar att högerextremisterna 'har nog rätt ändå'. Dessa människor förstår inte att det är nazister vi har att göra med."

Vidare: "Mycket tyder på att nazisterna också infiltrerar arbetslivet."

Först av allt kan man undra om Bertil Jonsson själv har någon uppfattning i sakfrågan. Har man som LO-ordförande inte skyldighet att hysa en uppfattning?

Läget är nu

att unga svenskar hotas och rånas rutinmässigt av invandrargäng. Många får mentala ärr för livet. Hela familjer tvingas på flykt. Alltfler unga vågar inte längre gå ut kvällen utan att själva vara knivbeväpnade.

att svenska skolor inte på långt när klarar sina uppgifter, eftersom de åläggs uppgifter som är mycket större än vad de kan klara av.

att välfärdsstaten slaktas, till stor del på grund av de nya utgifter och uteblivna inkomster som invandringen medfört.

att vårt demokratiska system är i gungning, till stor del genom motsättningar orsakade av invandringen.

Vad krävs för att även Bertil Jonsson ska anse att invandringen gått för långt? Kan den någonsin gå för långt?

Även om Jonsson själv inte anser det, borde han kunna förstå att det finns andra som nu anser att invandringen gått för långt - utan att de för den skull är nazister. Just så är det också med en stor majoritet av LO:s medlemmar.

När Jonsson skriver att man "har med nazister att göra" om man stöter på någon som anser att "invandringen gått för långt", då klassar han en majoritet av sina egna medlemmar som nazister! 6)


Begreppet "infiltration" är också intressant. Vad är en "infiltratör"?

Om man har en politiskt organisation och någon går med där utan att dela dess målsättning, om vederbörande går med bara för att skaffa sig information 7) eller för att direkt motverka organisationens arbete - då är det tveklöst fråga om just infiltration.

Men om man har en facklig organisation för att i princip samla alla på arbetsmarknaden inom vissa yrkesgrupper - kan man då ställa krav på vilka politiska åsikter medlemmarna får ha? Gör man ändå detta, då får kraven inte ställas så snävt, att de flesta förhindras att vara medlemmar!

Skulle Bertil Jonssons tolkning av vem som är nazist föras över på vem som är "infiltratör", då skulle han bli tvungen at utesluta de flesta av LO:s medlemmar. Hur går det då med LO:s ekonomi? Ska man förlita sig på inkomster från räntor och aktieposter?

LO-ordförandens artikel är inget isolerat. Det ingår som en del av en etablissemangets kampanj. Gemensam linje är att inte lämna utrymme för någon form av kritik mot invandringspolitiken. Ingen enda kritiker får "legitimeras".

Då blir det konsekvent att säga nej till samtal. Det blir också konsekvent att inte svara på brev.


1) Utlandsfödda brottslingar som förvärvat svenska medborgarskap kan inte utvisas, även om det är grova brott som de begått. Inte ens utländska medborgare med uppehållstillstånd utvisas annat än undantagsvis, trots grova brott. Antag att de tre unga iranier som häktats för mordbranden i Göteborg också är skyldiga - skulle Handels då yrka på utvisning av dessa 60-faldiga mördare?

2) Hittills har 8 personer uteslutits ur facket efter den aktuella uthängningen i massmedia. Här förmår facket visa handlingskraft!

3) Efter nederlaget i storstrejken/storlockouten 1909 tvingades många fackligt aktiva inom Spårvägsförbundet emigrera, just efter avsked i kombination med svartlistning. Ska detta nu gå igen, men med andra förtecken?

4) Man kan fråga sig varför! Är det bara fråga om förbiseenden, slarv och intellektuella tillkortakommanden? Eller är det helt medvetet, och med ett syfte? Det syftet kan i så fall inte ligga i linje med demokratiska principer.

5) Också här kan man fråga varför. Var det skrupler mot att använda ett så suddigt begrepp eller skrupler mot något så drastiskt som förbud? Var det oro för att fängelseplatserna inte skulle räcka till? Eller fann man bara tiden ännu inte mogen?

6) På ett sätt blir det följdriktigt att LO nu, i regi av Maria Paz-Acchiardo och i samarbete med Kurdo Baksis ABF, Expo osv, lanserar en kampanj i frågan, riktad till LO:s medlemmar.

7) Och föra denna information vidare till motståndare.


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT