Ytterligare uppslag:

Konstitution och grundlagar

Administration

Armén

 

Strafflagar

Polisväsende

Domstolsväsende

Skattesystem

Penningsväsende

Banksystem

Gemensamt språk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lag

1. Nations- och statsbildning

I denna avdelning till "Aspekter på svensk historia" ryms:sådant som har samband med:

• bildandet av nationen Sverige

• nationalism

framväxten av en statsmakt , som

- utåt organiserar ett gemensamt försvar

- inom landet stiftar lagar och upprätthåller lagarna

- tar upp skatter och har åtaganden gentemot medborgarna

Gränsen blir med ofrånkomligen flytande mot exempelvis avsnitten "Politik och makt", "Utbyggnad av infrastrukur respektive "Kultur och bildning".