Motsägelsefullt av ABF

Till
Karl-Petter Thorwaldsson
Arbetarnas Bildnings-Förbund

Motsägelsefullt!

På mötet i ABF-huset den 24 maj talade du om "de värderingar som ABF står för". I samma anförande uttryckte dig uppskattande om en kvinna som vid ett tillfälle använt en tegelsten för att puckla på en demonstrant.

Genom andra inlägg under mötet förmedlades en bild av sverigedemokrater som extrema och involverade i "hatbrott". Detta kan ju inbjuda till slutsatsen att våld mot sverigedemokrater är OK, eller i varje fall - som i Malmö den 21 maj - sabotage av sverigedemokraters offentliga möten.

Är detta karaktären av dina och ABF:s värderingar, att våld är förkastligt ibland och acceptabelt ibland - beroende på vem som är förövare och vem som är offer?

Sverigedemokraternas linje är hursomhelst entydig: vi tar helt avstånd från politiskt våld. Meningskiljaktigheter ska lösas med demokratiska metoder, dvs genom samtal och argumentering, sanningssökande och majoritetsbeslut. Yttrandefrihet måste tillkomma även meningsmotståndare.

Är det något som du åtminstone i princip kan ställa upp på?

 

Stockholm, den 26.5.2004

Jan Milld,
partisekreterare för Sverigedemokraterna

 

PS
Framställningen av Sverigedemokraterna accentuerades av en affisch i entrén till ABF-huset med texten "FASCISTERNA HAR ALLTID BLOD PÅ SINA HÄNDER. Dagens fascister kallar sig för Sverigedemokrater..." En affisch undertecknad "Nätverket mot rasism".


 Se vidare:

ABF-nej till samtal

Hållningslöst av ABF


  Startsidan, Jan Millds hemsida