Hållningslöst av ABF

Till
Göran Eriksson
ABF Stockholm

Hållningslöst!

På ert möte i ABF-huset den 24 maj gjordes kopplingar mellan å ena sidan Sverigedemokraterna, å andra sidan "hatbrott" och politiska attentat.

Detta är hållningslöst redan av det skälet att det är osakligt. Vi sverigedemokrater tar reservationslöst avstånd från politiskt våld som arbetsmetod.

Nu var jag och andra sverigedemokrater närvarande på mötet. Hade bara någon av oss fått ordet skulle felaktigheten ha kunnat påtalas.

Nu tilläts ingen av oss att yttra sig. Detta gör ert agerande dubbelt hållningslöst.

Däremot kan kanske sägas att ert agerande är konsekvent. Lika litet som ni vill ha en dialog vill ni att sanningen ska nå ut.

Jag hade hoppats på mer från en organisation som kallar sig ett bildningsförbund.

 

Stockholm, den 25.5.2004

Jan Milld,
partisekreterare för Sverigedemokraterna

 


 Se vidare:

ABF-nej till samtal

Motsägelsefullt av ABF


  Startsidan, Jan Millds hemsida