År 2001, vecka 12

 

Attackerad på nätet

I samband med Öppna-Kanalen-affären har Expo anklagat Blågula Frågor för att ha gjort sig skyldig till "hot eller missaktning mot folkgrupp".

Det låter som en allvarlig anklagelse - finns det inte lagar mot sådant? Varför har inte Expo gjort en polisanmälan? Expo har inte givit ett enda exempel på det man påstår sig tala om, och detta har en mycket naturlig förklaring: något sådant exempel finns inte.

Såvida inte... man vidgar innebörden av begreppet "missaktning":

Innefattar det återgivande av fakta om invandrares överrepresentation beträffande gruppvåldtäkter - javisst. 1)

Innefattar det kritik av det faktum att en så stor andel gambier i Stockholm ägnar sig åt knarkhantering - javisst.

Innefattar det avståndstagande från all rasism, även sådan riktad mot svenskar - javisst.

Då måste vi i BgF nog erkänna oss "skyldiga"!


På sistone har kunnat noteras en upptrappning från de politiskt korrekta. Nu handlar det inte längre bara om "hot eller missaktning" mot grupper. Nu gäller det även individer - individer som inte behöver vara invandrare.

Återigen sker en vidgning av begreppens innebörd. Nu räcker det med att ha fört fram kritik mot en person, så kan vederbörande anses vara utsatt för något otillbörligt.

Redan för flera år sedan kom Juan Fonseca med sådana antydningar, i sitt användande av ordet "främlingsfientlig". De som kritiserat honom hade varit fientliga. Men som mest hade de väl då varit "fientliga" mot en enskild främling 2) .

I höstas kom Svenska Journalistförbundet och Expos Stieg Larsson med sin "Handbok för hotade journalister". Till dem som Larsson tydligen ansåg hota svenska journalister hörde Blågula Frågor, eftersom BgF ägnades flera sidor i boken.


År 2001 kommer Aftonbladet (den 12/2) med rubriken "RASISTER ATTACKERAR SAHLIN PÅ INTERNET".

Vad är det som har hänt? Tydligen något uppseendeväckande, eftersom det blev denna tidningsrubrik. Men konkret, vad handlar det om?

Har Mona Sahlin blivit fysiskt antastad? Har någon varit hemma hos henne och målat något på hennes dörr? Nej, det var ju internet, sådant kan man inte göra via internet.

På Internet vet vi ju, att det förekommer en massa skumt och oetiskt. Har man där hotat Mona Sahlin, har man uppmanat till någon form av brott mot henne? Nej.

Kanske man ändå varit aggressiv. Har man uttalat sig kränkande om Mona Sahlin?

Nja, vad det hela gäller är att en debattör på den av Expo nu stängda Passagen-sajten kallats "zigenarnas bästa vän".

Är det att "attackera"? Det var väl inte sagt i lovprisande syfte, men ändå... Är det inte OK att tillhöra denna folkgrupp? Är det då en så allvarllg anklagelse, att vara vän av denna folkgrupp?


Är det så att AB-rubriken förebådar något? Vill man komma därhän, att yttrandefriheten ska inskränkas på Internet? Ska vissa personer bli s.a.s. fridlysta, och inte kunna kritiseras?

Måste jag fortsättningsvis akta mig för att säga något ofördelaktigt om Mona Sahlin?


Nu har även Aftonbladets chatsida på nätet anmälts, för "hets mot folkgrupp".

Huruvida anmälan gjorts av samma person som skrivit det anmälda inlägget vet vi inte. Möjligheten finns ju, eftersom inläggen får vara anonyma. 3)


 

 

 

 

 

 

 

 

1) Vilket inte är liktydigt med att de flesta invandrare skulle ägna sig åt sådan brottslighet. Det är självklart. Ändå har vi betonat detta, för säkerhets skull.

2) Om man man nu tycker att det är fientligt att kritisera en persons åsikter eller agerande.

3) Aftonbladet har haft flera skarpa ledarartiklar, riktade mot den israeliska ockupationspolitiken. Kan här finnas ett samband, kan någon vilja komma åt AB pga detta? Långsökt? Ett nytt Simon-Wiesental-centrum i USA uppfattar EU-kritik av Israel som utslag av antisemitism. Då kan ju synen på AB bli densamma.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT