År 2001, vecka 4

 

Fredsprocess?

Finns någon djupare orättvisa i världen idag än den israeliska regimens behandling av palestinierna? Jag har svårt att föreställa mig det! 1)


Man talar hela tiden om en "fredsprocess". Analytiker i media har hela tiden förkunnat hur läget är "komplicerat", år efter år har de betonat att förhandlingarna är inne i ett "känsligt" skede.

På sistone har dessa experter bekymrat sig över att fredsprocessen "stoppats upp", genom att palestinier kastar sten och att israelerna svarar med kulor och kanoner.

Vår drottning är också bekymrad. Hon avråder, i all välmening, palestinska barn från att gå ut och provocera de israeliska soldaterna. Barnen kan ju komma till skada.

Vad har varit den konkreta innebörden av det som våra massmedia kallar "fredsprocess"?

Ockupation - det är vad det handlar om.

En ockupation som de israeliska regeringarna arbetat för att permanenta. Instrumentet för detta är judiska bosättningar. Även efter Baraks tillträde som premiärminister har Israel fortsatt att bygga nya bosättningar på Västbanken och i Gaza. 2)

Funktionen av dessa bosättningar blir att den israeliska regeringen inte kan dra bort sina soldater från de palestinska områden. De måste ju vara där för att ombesörja säkerheten för de judiska bosättarna.

I västmedia omnämns de palestinska områdena som "autonoma" - hänsynsfullt (gentemot Israel) undviker man att använda det laddade ordet "ockuperade". Ändå är det just så, att det rör sig om ockuperade områden. Det märks tydligt när våldet blossar upp.

Israelerna kan systematiskt kartlägga vilka som är det palestinska upprorets ledare. Sedan kan de (och gör så) lika systematiskt avrätta dem, genom riktade aktioner. 3)

De kan också fortsätta att spränga husen för hela palestinska familjer, där någon misstänks för delaktighet i upproret. Sådant sker nu på rutin, och ger inga tidningsrubriker någonstans.

De kan vidare, som de behagar dem, stänga av de ockuperade områdena och strypa de boendes försörjningsmöjligheter. Även utan särskilda bestraffningsåtgärder lider palestinierna - barn som gamla - brist på vatten.


Plötsligt framkommer det att finns så mycket som över tre miljoner fördrivna palestinier i de arabiska grannländerna. Hur gick det till? Vad drev dem att fly? Och varför har det talats så litet om deras rätt att återvända?

I Jugoslavien gick USA i krig 4) för människors rätt att återvända, efter att de blivit fördrivna från sina egna bostäder. Ska inte samma rätt gälla palestinierna?

För serbernas del i Kosovo innebar detta att albanerna blev i majoritet. Detta krävde man att de skulle finna sig i. Där skulle skapas ett mångetniskt samhälle, där olika folkgrupper levde sida vid sida, ömsesidigt respekterande varandra.

För judarna i Israel skulle situationen bli densamma. Med facit från Kosovo kan jag på ett sätt förstå dem - men var finns konsekvensen, från USA:s sida?

Alternativet till en gemensam mångetnisk statsbildning är naturligtvis en territoriell uppdelning, där varje folkgrupp får sitt eget område. Judarna får sitt. Palestinierna får sitt. Precis som avsågs i FN:s delningsplan 1947.

Men det förutsätter att Israel äntligen lämnar ockuperat palestinskt område, och överger samtliga judiska bosättningar där.


Jag brukar inte imponeras av vad Aftonbladets ledarsida skriver, men den 3/1 -01 skrev man faktiskt en del bra, under rubriken "VAD ISRAEL BORDE FÅ HÖRA FRÅN SVERIGE":

"Israel måste acceptera ett fullständigt fritt Palestina vid sin sida. En odelad och livskraftig stat som blir ett nationellt hem även för miljoner fördrivna palestinier. 5) Israel måste erkänna sin skuld till de förtryckta, upphöra med kollektiva bestraffningar och evakuera sina erövrade områden."

"Det här borde Göran Persson och Anna Lindh säga till Israels utrikesminister på besök i Stockholm idag. Men det är knappast vad Shlomo Ben Ami får höra av sina svenska värdar,.."

"De eftergifter som är nödvändiga för fred har det palestinska folket fått göra. En gräns för detta har nåtts. Nu måste Israel göra reträtterna, respektera folkrätten och FN:s resolutioner.

Den förnedring och den utplåning av livschanser som tillfogades de palestinier som drevs bort som ett resultat av staten Israels tillkomst kan inte göras ogjorda. De platser där de bodde togs ifrån dem och besattes av invandrare från Europa, Sovjet och USA..."

"...den tiden är inne, att internationella organisationer och inte bara en allierad i Washington har rätt och skyldighet att blanda sig i, även detta borde Israels utsände tåla att höra, om det är vänner han har i Stockholm.

Tiden borda vara ute för artighet och någon sorts neutralitet inför ett blodbad."


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) I själva verket är naturligtvis konkurrensen hård. Det finns många värdiga kandidater: vi har det tibetanska folket, vi har det burmesiska folket och vi har det svenska folket (även om i det senare fallet konsekvenserna av förtrycket ännu bara hunnit antydas).

2) Metro skriver den 2/1 -01 om ettfördrag om en internationell brottsmålsdomstol. USA och Israel skrev på bara med förbehåll: "I Israel har fördraget... tolkats som riktat mot just Israel. Avtalet har,.. formuleringar som förbjuder ett land att flytta in sin egen civilbefolkning och låta den ta ett ockuperat område i besittning."

3) När palestiniska myndigheter efter summariska rättegångar avrättat misstänkta förrädare, för att ha försett israelerna med information för att kunna hitta och identifera sina offer, då reagerar man i väst. Någon motsvarande reaktion har inte kommit på israelernas avrättningar av palestinska ledare.

När Expressen den 14/1 -01 skriver om detta och ska beskriva vad israelerna gör sätter tidningen ordet "likvidera" konsekvent inom citationstecken. Som om det inte vore fråga om just detta - att avsiktligt döda andra individer.

4) I varje fall som det framställdes i propagandan. I Kosovo kom i själva verket de stora flyktingströmmarna igång först efter att NATO börjat sina bombningar av Jugoslavien.

5) Här ligger en hake: det betyder att många av de fördrivna inte får återvända till sina hem, eftersom dess ligger på staten Israels område. Den palestinska staten skulle omfatta ett litet område - finns det plats där för ytterligare ett par miljoner invånare? Bara vattenförsörjningen, hur skulle den klaras?


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT