År 2001, vecka 8

 

Yttrandefrihet?

Expo, "demokratisk tidskrift", har ingripit. Passagens chat-sajt konferens-politik är nedsläckt.

För egen del har jag redan för några år sedan reagerat mot slasknivån på denna sajt. Seriösa inlägg har där bemötts med en kaskad av okvädningsord och kränkande tillmälen, många inlägg har varit på en oförställd kiss&bajs-nivå. Jag skrev till ledningen för konferens-politik om att man inte skulle ta in anonyma inlägg, för att det skulle bli mer seriöst. Men inget gensvar från konferensansvariga. I det läget beslöt jag att för min del inte skriva där.

Vad som stört Expo är dock inte sandlåde-surret på Passagen. Inte heller är det att en del nazister kunnat vara med där.

Expo saknar trovärdighet i sin förmenta kamp mot nazismen: man gör ju allt för att täppa till demokratiska kanaler för påverkan! Logiken i detta blir att unga svenskar drivs i armarna på nazisterna.

Nej, för Expo är det annat som stör beträffande Passagens konferens-politik:

Där har kunnat hämtas information om aktuella brott, fakta som media tigit om.

Där har kunnat utbytas tips om intressanta websidor.

Där har funnits plats för kritik av den förda invandringspolitiken, av staten Israels förtryckarpolitik, mm.


Oroande är framförallt det sammanhang, i vilket Expo-aktionen burit frukt. Den sker mot en bakgrund av redan grova inskränkningar i yttrandefriheten:

 

1. Möteslokaler

Redan för två år sedan fick vi från Blågula Frågor erfara, att vi inte tilläts hyra möteslokaler - varken hos ABF eller Stockholms kommun.

Motiveringen från tjänstemännen på kommunen var direkt häpnadsväckande: en person hade ringt och hotat med bråk 1) om vi fick hyra. Han hade tydligen inte ens försökt vara anonym inför tjänstemännen, men istället för att polisanmäla vederbörande beslöt man att inte låta BgF hyra. Det kunde ju bli bråk.

En motsvarande argumentering för kd-politikern Alf Samuelsson i Stockholms stadshus, när han vägrar Sverigedemokraterna tillgång till möteslokaler: han tycker sig ha rätt att ställa krav på den förening som hyr. Det krav han ställer är att den kan garantera, att det inte blir bråk.

Men de gånger som det blivit stökigt kring Sverigedemokraterna beror det ju inte på att SD:are satt igång att bråka. Det beror på att andra grupper har gått till angrepp! Den här linjen från kommunen blir att direkt uppmuntra dessa grupper till att fortsätta hota och använda våld, eftersom det lönar sig för dem.

Tänk om kommunen hade resonerat likadant inför diverse EU-evenemang i Stockholm - då hade fått ställas in!


2. Lokal-TV

Ett motsvarande exempel är "Öppna Kanalen" i Stockholm, för sändande av lokala TV-program. Nyckelordet är "public access" - dvs allmänhetens tillgång till mediet, inte bara som konsumenter utan även som producenter. Otaliga är de målsättningsformuleringar som här förpliktar till yttrandefrihet. Det var själva poängen med tillkomsten av denna TV-verksamhet att den skulle ge plats för en större åsiktsmässig mångfald.

Inte desto mindre blev det nej till Medborgerliga Studiegrupper (MSG), utan motivering. Öppna Kanalens ordförande, mp-politikern Åke Askensten, har ändå inte dolt sitt motiv: MSG vill minska invandringen. Sådana åsikter är "invandrarfientliga" och ska inte få komma fram.

Yttrandefrihetsgrundlagen fann Askensten i sammanhanget besvärande, men löste sitt dilemma genom att ge MSG en formell rätt att sända - för 3.000 kronor i timmen. 2)


3. Medialikriktning

Betecknande är hur media reagerar på pressmeddelanden från MSG kring det inträffade. Normalt sett borde detta vara "hett" journalistiskt stoff, men inte en enda dagstidning, inte ett enda radio- eller TV-program, har hört av sig. Här håller massmedia en kompakt enad front av tystnad. Disciplinen är total.

Betecknande är också agerandet från Radio Stockholm, uppenbarligen inspirerat av Expo 3). Under en hel dag upprepade man i sina nyhetssändningar mitt namn och klistrade på mig epitetet "anklagad för att vara invandrarfientlig".

Kan en argumentering bli fegare? Vem anklagar? På vilka grunder? Snacka om krypskytte och ryktesspridning!


Stängningen av Passagen-sajten utgör naturligtvis en maktdemonstration från Expo. Det är uppenbart att en person som Stieg Larsson har makt.

Det känns inte bra.

Sin syn på Blågula Frågor har Expo inte stuckit under stol med. I sin ÖK-skrivelse är han tydligare än någonsin: vår websida passerar "med god marginal" vad som är acceptabelt.

Vad står härnäst på Expos meny?

 

 

 

 

 

 

 

 


1) "Bråk" i bemärkelsen fysiska attacker.

2) Därutöver stod klart att ingen vare sig framförhållning eller regelbundenhet beträffande sändningstider skulle kunna erbjudas.

3) I både Expos skrivelse till ÖK-aktiva och i radion förekom samma sakfel: man hävdade att det var Blågula Frågor som ansökt om medlemskap i Öppna Kanalen, när det var MSG som ansökt.

xx


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT