År 2004, juni

 

Skydd undan förföljelse

EU står inför oöverstigliga problem med alla asylsökande människor som söker ett bättre liv. Asylantströmmarna kommer inte att avta; därtill är befolkningstillväxten för hög i de länder som orsakar asylantströmmarna till Europa. Vi blir faktiskt bortemot 200.000 fler människor på Jorden varje dygn. Europa, som - om man bortser från Albanien - egentligen inte har någon befolkningstillväxt, framstår i de asylantproducerande länderna som ett himmelrike av välfärd. Men problemen hopar sig i Europas länder; det finns inte längre arbete åt lågutbildade människor. Antalet asylsökande till EU måste helt enkelt minska.
 

Storbritanniens premiärminister vill göra det genom att försöka få till "säkra områden" - "Safe Havens" -  i de asylantproducerande ländernas närhet, dit alla som söker asyl i EU skickas. Där utreds deras asylskäl, och där får de skydd undan förföljelse. 

Det är en tanke värd att bygga vidare på. Förföljda människor måste få skydd. Men flyktingproblematiken, så som den utvecklats i många europeiska länder, med kronisk arbetslöshet, socialbidragsberoende och kriminalitet, kan inte tillåtas fortgå. Då går samhällena mot sin upplösning.
 
EU skulle med kommissionen som ytterst ansvarig kunna gå samman om en radikal och gemensam lösning på flyktingproblematiken, och långtidsarrendera ett område någonstans inom EU. Till det området skulle sedan alla asylsökande i EU föras, och där sker asylutredningen. De får det skydd undan förföljelse, som är så centralt i flyktingkonventionen, och de får en grundtrygghet ­ men kanske inte en standard som lockar till människosmuggling.
 
Att bygga upp ett asylantområde i ett idag närmast obebott område är självfallet förenat med en hög initial kostnad. Dock är alternativet att inte göra det dyrare. EU-länderna måste ju komma till rätta med flyktingströmmarna och det är ett problem som delas av nästan alla unionens medlemsländer. Kommissionen centralt får stå som garant. Men det behöver inte utesluta frivilliga initiativ inom EU-länderna via t.ex. "90000-konton" genom vilka generösa människor kan bidra till ökad standard på skolor, sjukvård och annat i asylantområdet. Försök till självförsörjning kan uppmuntras genom förläggning dit av tillverkningsindustri och legoarbeten. Det är ju ofta driftiga, initiativrika, människor som söker sig bort från en hopplös tillvaro. Låt dessa vara med och bygga upp det nya asylantområdet, och få erfarenheter och yrkeskunnande som gör dem attraktiva som invandrare till det egentliga EU.
 
Den låga nativiteten i många EU-länder borde göra länderna intresserade av att söka invandrare från det gemensamma asylantområdet, människor som tillägnat sig den nödvändiga anpassningen till ett liv i Europa. Därför bör en migrationsbyrå inrättas i asylantområdet. Denna kan också hjälpa de asylsökande att migrera till länder utanför EU. Och det kan även vara så att förhållandena i hemlandet hunnit stabiliseras och att den asylsökande behöver migrationsbyråns hjälp att återvandra.
 
För Sveriges del skulle besparingen bli betydande. Hela asyleriapparaten med sina utredningar, tolkar, specialskolor, specialadvokater, förläggningar och annat, kunde avvecklas; och vi skulle slippa turnerande kriminella som i skydd av asylinstitutionen fått en legitimitet att vistas i landet.


 Se vidare:

Asylinstitutionen

Asylmissbruk

EUberia

 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT