År 2002, vecka 47

 

Karlsson-affären

Journalister är ett jävla pack, det lägsta av det låga". Inte ordagrant, men i sak så, lär Jan O Karlsson ha uttryckt sig i slutet av 60-talet. Tycker han idag annorlunda?

Jan O Karlssons botfärdighet inför ett pressuppbåd i veckan som gick skulle ju kunna tolkas så. Mer sannolikt handlar det dock om en realpolitisk bedömning av det nödvändiga. Karlsson vill 1) sitta kvar som invandringsminister - då måste han hålla sig väl med journalisterna. Massmedia är i praktiken första statsmakten, det har denne erfarne politiker insett. 2)

Själv kände jag en kluvenhet när Karlsson dagarna före Canossa-konferensen snäste journalister. I sak tycker jag naturligtvis illa om den orättvisa och det slöseri med skattemedel som 124.000 i månadslön (netto) betyder. Samtidigt saknar jag politiker som vågar göra som Karlsson, dvs ge stöddiga journalister mothugg. Alltför ofta kommer de med "frågor" som bara är oförskämdheter. 3)

I övrigt tycker jag att Karlsson-affären inbjuder till framförallt tre reflexioner:


1. Vad betyder EU?

Media undvek ämnet EU i samband med drevet mot Karlsson. Det hade annars inte varit långtsökt att ta upp EU i samanhanget. Vad är det för en sammanslutning, där man beviljar varandra så höga pensioner? Är EU mer än ett projekt för ett visst skikt i samhället, där vi andra får betala? Är EU och demokrati mer förenligt än mångkultur och välfärd?


2. Grader av girighet

Jämför Jan O Karlsson med vissa figurer i det "privata" 4) näringslivet, som Percy Barnevik och Lars Ramqvist.

ABB-chefen Barnevik sänkte ASEA genom att istället för att utveckla produktionen ägna sig åt företagsuppköp och sammanslagningar. 5)Vad han däremot "lyckades" med var sin egen pension: 900 miljoner kronor! Vem slår det rekordet? 6)

Ericsson-chefen Ramqvist höjde under 90-talet ersättningarna till sig själv och sina direktörskollegor med åtskilliga miljoner. Samtidigt förde han företaget mot avgrunden. 7)


3. Väl använda pengar?

Jan O Karlssons ersättning skulle jag för min del kunna accepetera, om det gav resultatet - i form av en bättre fungerande flyktingpolitik. Då skulle vi skattebetalare få något i utbyte, och totalt sett göra en bra affär. Potentialen för besparingar inom detta område handlar ju om åtskilliga miljarder.

Några tecken på att det gjorts besparingar sedan Karlsson tillträdde som invandringsminister 8) förra året finns dock inte. Snarare tvärtom - det blir bara värre:

antalet asylsökande fortsätter att öka och för 2002 ser det ut att bli ca 33.000

en stor majoritet av de sökande har gjort sig av med sina id-handlingar

asylinstitutionen utnyttjas systematiskt av kriminella

diskrimineringen av svenskar trappas upp

rasistiska dåd tilltar 9)

För detta miljardslukande misslyckande riskerar Karlsson inget mediadrev.


 

 

 

 

 

 

1) Av någon outgrundlig anledning. (Åter till texten)

2) Med viss hjälp av statsministern, Göran Persson. Men Karlsson har ju tidigare kunnat märka hur ändamålsenligt det kan vara att krypa för journalister. (Åter)

3) Jag tänker exempelvis på frågan till Bo Lundgren (m) på valnatten: "Ska du inte avgå nu?" En oförställd elakhet, i ordets djupaste bemärkelse. (Åter)

4) "Privat" näringsliv - vilket propagandiskt begrepp! Det är ju en sak att äga en TV-apparat eller ett kylskåp, att äga produktionsmedel är något annat. Småföretag med ett fåtal anställda går kanske an, men storföretag av vilka tusentals människor är beroende för sin utkomst - det blir missvisande att här använda ordet "privat". Det är inte vederbörande chefs ensak hur han gör. (Åter)

5) Bl.a. köpte Barnevik företaget"Combustion Engineering" - fastän han visste att detta företag hade enorma skadeståndskrav på sig. (Åter)

6) ABB har nu skulder på över 50 miljarder kr. (Åter)

7) Mest som en prestigeåtgärd, bara för att demonstrera mot regeringen flyttade han LM-kontoret till London. En sanslöst dyr affär, och sakligt omotiverad. (Åter)

8) Inte "integrationsminister", som det okunnigt skrivs i tidningarna! Den posten innehar alltjämt Mona Sahlin. (Åter)

9) Inklusive dåd, riktade mot svenskar. (Åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT