Nedanstående inlägg har sänts till olika dagstidningar i Stockholm, Göteborg och Malmö, den 28/5 -04

Secos brevbärare

FEL I FLERA LED!

Enskilda brevbärare och deras fackliga organisation, Seko, vill inte distribuera ett aktuellt valmaterial från Sverigedemokraterna, inför EU-valet den 13 juni. Ett material som skulle gå till bl.a. Stockholms innerstad - ett område, svårt att nå med egen utdelning för ett parti, eftersom portkoder där är vanliga.

Seko motiverar sitt ställningstagande med hänvisning till Postens produktvillkor. Där står att Posten inte ska ta emot material som "kan uppfattas som störande av mottagarna". Om denna formulering ges en vid tolkning - som Seko nu gör - och man är konsekvent, då skulle ingen reklam överhuvudtaget kunna delas ut. Det kan ju alltid tänkas finnas någon mottagare som ogillar ett material.

En sådan formulering måste naturligtvis ges en restriktiv tolkning, vilket Postens ledning också gör. Från Ekos webbsida: "Posten har gått igenom materialet och tycker inte att det finns några uppenbara rasistiska formuleringar, men brevbärarna tycker annorlunda."

En brevbärares uppgift måste vara att distribuera försändelser, det kan inte vara deras sak att agera censor. Har man en sådan inställning bör man rimligen söka sig till någon annan typ av arbete, där ens personliga politiska övertygelse inte riskerar gå ut över kunderna. Dessvärre har vi sverigedemokrater tvingats erfara att postutbärningen inte är att lita på när Sverigedemokraterna står som avsändare. Alltför ofta har våra försändelser försvunnit.

Resonemanget blir fel även i ett andra led. "Brevbärarna" (det ska nog läsas vissa brevbärare) anser - utan att något exempel anförs - att i sd-materialet finns "rasistiska formuleringar". Naturligtvis finns där inga sådana formuleringar.

Också i ett tredje led är resonemanget felaktigt. Underförstått ligger ju att, även om Sverigedemokraterna i just detta material inte har sådana formuleringar, partiets uppfattning skulle vara att människor skulle ha olika värde beroende på rastillhörighet.

Så är det alltså inte! Sverigedemokraterna motsätter en fortsatt massinvandring till Sverige och ser en motsättning mellan å ena sidan välfärd och trygghet, å andra sidan det mångkulturella projekt som samtliga sju riksdagspartier arbetar för. Detta är något annat än rasism, det är omsorg om allas vår trygghet.

Beträffande demokratiska principer är Sverigedemokraternas linje glasklar: Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare!


Jan Milld

partisekreterare för Sverigedemokraterna


 Se vidare:

Draghjälp av Expressen


  Startsidan, Jan Millds hemsida