Debattinbjudan

Stockholm, den 12 maj 2004

Till
partisekreterarna inom
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

INBJUDAN TILL OFFENTLIG DEBATT

Är ett mångkulturellt samhälle och välfärd förenligt?

Sverige har idag världens högsta skattetryck. Ändå räcker inte pengarna till "vård, skola, omsorg", ändå har vi inte längre råd med den ekonomiska och sociala trygghet för varje medborgare som vi länge tagit för given. Alltfler svenskar frågar sig nu, med allt rätt: "Vart tar alla pengarna vägen?"

Från Sverigedemokraternas sida hävdar vi att en viktig del av förklaringen till den uppkomna situationen är den omfattande asyl- och anhöriginvandring som skett under de senaste två decennierna - en invandring som i ena änden varit påfallande kravlös i andra änden påfallande kravfull.

Är det mångkulturellt samhälle och demokrati förenligt?

Hittillsvarande erfarenheter tyder på att här föreligger en motsättning, på flera plan. Många av dem som föregivit sig vara flyktingar undan förtryck tar med sig värderingar som är allt annat än demokratiska. Allt tal om tolerans till trots har invandringsfrågan visat sig mana fram stämningar som är både aggressiva och våldsamma. Detta har Sverigedemokraterna kanske mer än någon annan organsiation tvingats erfara sedan partiet bildades 1988.

Från Sverigedemokraternas sida anser vi att YTTRANDEFRIHET FINNS INTE, OM DEN INTE FINNS FÖR MENINGSMOTSTÅNDARE.

Med detta brev vill jag inbjuda dig och partisekreterarna i övriga riksdagspartier till en offentlig debatt på ovan angivna teman.

Beträffande tid och plats är vi flexibla. Förslagsvis lägger vi den i Stockholm direkt efter EU-valet den 13 juni.

Med hjärta för Sverige.

Jan Milld
partisekreterare för Sverigedemokraterna


 Se vidare:

Svar från Vänsterpartiet

Svar från Socialdemokraterna


  Startsidan, Jan Millds hemsida