Svar från Vänsterpartiet

Tack för inbjudan, men från Vänsterpartiets sida tackar vi nej till att delta i den debatt ni föreslår. Eftersom principen om alla människors lika värde är grundläggande för oss tänker vi inte medverka till att lyfta en offentlig debatt om huruvida flyktingar eller invandrare är välkomna i Sverige.


Hälsningar:


Pernilla Zethraeus,
partisekreterare


 Se vidare:

Svar till Vänsterpartiet


  Startsidan, Jan Millds hemsida