Blodaffisch från NMR

Till
Jannis Konstantis
NMR

"Nätverket mot rasism" har givit ut en påkostad affisch om oss sverigedemokrater. Ert budskap i den är:
a) Sverigedemokrater är alltid fascister
b) Fascister har alltid blod på sina händer.

Budskapet understryks genom en bild på en Draculafigur, där blodet droppar från händerna.

Med logiken i den affischen blir ju även du själv, som kommunist, blodsbesudlad. Det är ett ovedersägligt faktum att människor mördats i mycket stor omfattning under kommunistiska diktaturer alltsedan 1917.

Det är väl ingen idé att be dig precisera vad du stödjer dig på, när du anklagar mig och andra sverigedemokrater för att vara "fascister". Det har nog aldrig varit syftet med din politiska verksamhet, att vara saklig och medverka i någon form av demokratisk dialog. Jag kan vara konstatera att när du kom till Sverige hade jag redan bakom mig två decennier av politiskt arbete inom socialdemokratin och fredsrörelsen. Någon "fascist" är jag lika litet idag som jag var då.

Detsamma gäller övriga sverigedemokrater. I den nyvalda partistyrelsen återfinns människor som arbetat inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna.

Syftet med den aktuella affischen är uppenbart: att hetsa och skrämma. Den ligger väldigt nära stämpling till brott.

Vid de tillfällen då blod gjutits och sverigedemokrater varit inblandade har sd:arna haft rollen som brottsoffer, som vid överfallet på Södermalm i Stockholm en lördag i slutet av augusti 1997. Vad NMR kan åstadkomma med den aktuella affischen är naturligtvis att uppmuntra till fler sådana hatbrott.

2002 frågade jag stockholmspolisen om det finns ett enda exempel på sverigedemokrater försökt hindra meningsmotståndares möten. Svaret var tveklöst: nej, inga sådana exempel finns. Detta är en linje som befästas vid partiets Riksårsmöte 2004, med uttalandet: "Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare!"

Till detta kan läggas att med yttrandefrihet följer också ett ansvar. Det ansvaret tar inte du och NMR med nämnda affisch!

Stockholm, den 29.5.2004


Jan Milld

partisekreterare för Sverigedemokraterna


 Se vidare:

Hasans vän?

En nöjd Konstantis

Telefonhot

Tveksamt sällskap

Översittare


  Startsidan, Jan Millds hemsida