Integrationsverket och NMR

Till
Andreas Carlgren
Integrationsverket

Integrationsverket har tidigare givit ekonomiskt stöd till organisationen NMR - "Nätverket mot rasism".

Denna organisation har nyligen givit ut en fyrfärgsaffisch i A2-format med texten "FASCISTERNA HAR ALLTID BLOD PÅ SINA HÄNDER. Dagens fascister kallar sig för Sverigedemokrater..." Tesen illustreras med en Draculafigur, från vars händer blodet droppar.

Med anledning av denna affisch skulle jag vilja veta:

1. Har Integrationsverket medverkat till finansiering av även denna affisch?

2. Ger verket idag ekonomiskt stöd till någon medlemsorganisation inom NMR, exempelvis Expo?Stockholm, den 30.5.2004.

Jan Milld

partisekreterare för Sverigedemokraterna


  Startsidan, Jan Millds hemsida