1. Valdemar Birgersson

Valdemar var son till Birger Jarl och tillträdde som kung år 1250, cirka 11 år gammal. Fram till 1266 var Birger Jarl hans förmyndare. Han satt sedan som kung fram till 1275. Han blev då avsatt genom ett uppror, och flydde till Norge.

Valdemar efterträddes av av sin bror Magnus (Ladulås).


2. Birger Magnusson

Birger Magnusson var sonson till Birger Jarl, hans far var Magnus Ladulås. Denne Birger tillträdde som kung år 1290, vid 10 års ålder. En förmyndarregering satt därför fram till 1298. Den leddes av Torgils Knutsson.

Det var under Knutssons tid, i början av 1290-talet som Karelen erövrades och fästningen Viborg anlades. Birger Magnusson lät 1306 avrätta Torgils Knutsson.

Birger Magnusson var regent fram till 1318, då han drevs i landsflykt, efter sitt mord på sina bröder vid "Nyköpings gästabud". Han dog 1321.


3. Magnus Eriksson

Magnus Eriksson var son till Erik Magnusson och sonson till Magnus Ladulås. Hans far dödades vid "Nyköpings gästabud" 1317.

Magnus Eriksson valdes till kung vid Mora stenar år 1319. Han var då bara tre år gammal.

Han satt sedan som kung längre än någon annan - i 45 år. Myndig blev han dock först 1332.

Hans tid som kung varade fram till 1364, men han levde i ytterligare 10 år.


4. Erik av Pommern

Erik av Pommern var adoptivson till drottning Margareta. Han tillträdde 1396 som kung av Danmark och Sverige, kröntes vid 14 års ålder. Under hans första fyra år var han omyndig, men i praktiken var det Margareta som styrde fram till sin död 1412.

Erik av Pommern avsattes som regent 1439.

Han levde i ytterligare 20 år.

Under en första tid efter sin avsättning ägnade han sig åt sjöröveri på Östersjön, med Gotland som bas. Sedan flyttade han tillbaka till Pommern.


5. Gustav II Adolf

När Karl IX dog 1611 var hans son Gustav bara 17 år gammal. Under en kort tid kom därför en förmyndarregering att styra, innan Gustav blev regerande kung, som Gustav II Adolf.

Det var f.ö. inte självklart att just Gustav skulle ses som tronföljare. Med i bilden fanns även hertig Johan, son till Johan III. Denne var dock mindre intresserad av att bli kung.


6. Kristina

När Gustav II Adolf dog i Lützen 1632 var hans dotter Kristina inte mer än sex år gammal.

En förmyndarregering - under ledning av Axel Oxenstierna - styrde därför fram till 1644, då Kristina förklarades myndig.

Kristina abdikerade 1654, avled utomlands 1689.


7. Karl XI

När Karl X Gustav avled 1660 var hans son Karl fyra år gammal. En förmyndarregering tillsattes - inte helt enkelt i denna tid av motsättningar mellan stånden i riksdagen. Det var dock en i stort sett fredlig tid.

Efter att Karl 1672 blivit myndig, och som Karl XI regerande kung, drogs Sverige in i krigiska förvecklingar, mot framförallt Danmark.

Karl XI dog en naturlig död 1697.


8. Karl XII

Vid Karl XI:s död var hans son Karl 15 år gammal.

Fadern dog i april, men redan i november samma år hade Karl myndigförklarats och blev regerande kung, som Karl XII.

En förklaring till detta låg i att förmyndarregeringen var splittrad och ville slippa ansvaret. Karl var dessutom för sin ålder en mogen tonåring.

Karl XII dog 21 år senare, 1718 - stupad eller mördad.


9. Gustav IV Adolf

Vid mordet på Gustav III 1792 var hans son Gustav 14 år.

Fram till hans myndighetsförklaring i november 1796 var Gustav III:s bror, Karl (senare Karl XIII), förmyndare.


Jan Milld, den 5.2.2007

 

Förmyndarstyre

Denna genomgång handlar om regenter som var barn då de tillträdde, och där förmyndare eller förmyndarregeringar styrde under en första tid. Genomgången börjar 1250 - på Bjällboättens och Birger Jarls tid.

1. Valdemar Birgersson

2. Birger Magnusson

3. Magnus Eriksson

4. Erik av Pommern

5. Gustav II Adolf

6. Kristina

7. Karl XI

8. Karl XII

9. Gustav IV Adolf