Nytt brev till Justitieutskottet

Nedanstående brev sändes den 8 april till ledamöterna i Riksdagens Justitieutskott:


Till
ledamöterna i
riksdagens JUSTITIEUTSKOTT

Den 19 mars sände jag er ett brev ang. sammansättningen av de intagna på våra fängelser: hur stor andel har utländsk bakgrund?

Min utgångspunkt är att, utöver att själv kunna hålla mig till tillförlitliga uppgifter i frågan, sådana uppgifter ska finnas tillgängliga för samhällsintresserade medborgare.

a) Finns sådan statistik redan tillgänglig?

b) Om den inte finns, är ni som JU-ledamöter redo att verka för att den blir det?

Tre svar har jag fått på mitt brev - en från fp, en från kd och en från m. Inget av dem gav dock något svar i sak.

Det är ingen hemlighet att denna fråga blivit politiskt laddad. Det finns en uttalad ovilja att här vidgå verkligheten, dvs det faktum att här finns en oerhört kraftig överrepresentationen av personer med utländsk bakgrund beträffande grov brottslighet.

Beträffande andra samhällsproblem är det normalt att försöka skaffa sig en så heltäckande bild som möjligt, för att kunna ringa in orsaker och möjliga åtgärder. Så borde resoneras även här! Men andra intressen överordnas tydligen intresset av att bekämpa och nedbringa brottsligheten.

Även om ni för egen del inte finner den här typen av uppgifter intressanta, bör ni kunna respektera att det finns andra medborgare som gör det.

TILL SAKEN HÖR att det officiella ointresset för vilka som sitter på våra anstalter inte är konsekvent. Vissa uppgifter har faktiskt gjorts tillgängliga. Problemet är att dessa fungerar snarare desinformerande än informerande.

Den som inte är bevandrad i begreppen ges ju intrycket att de flesta av de intagna på våra anstalter är etniska svenskar, när de får veta att 72% av dem är svenska medborgare.

I själva verket är andelen etniska svenskar förmodligen lägre än 30%, kanske så låg som 10%. Till detta kan komma en trend, som gör att andelen med utländsk bakgrund år för år blir allt högre.

 

mvh

Jan Milld


 Se vidare:

Brev till JU

Intagna - diagram