Brev till Justitieutskottet

Nedanstående brev sändes den 19 mars till ledamöterna av Riksdagens justitieutskott:

 

För några veckor sedan hade utskottet en TV-sänd utfrågning kring maffiabrottsligheten i Sverige. Christer Isaksson från Kriminalvården nämnde därvid att man tidigare önskat tona ned hur stor andel av de grovt kriminella som hade utländsk bakgrund, men att det inslaget nu blivit så tungt, att det inte längre kan förbigås.

Samtidigt redovisade han att 72% av de intagna är svenska medborgare, medan 28% är utländska medborgare.

Detta blir kraftigt missvisande, då det ger intryck av att de flesta intagna är svenskar. Av dem med svenska medborgarskap är ju en andel utrikes födda. Till detta kommer en grupp som själva är födda i Sverige, men vars båda föräldrar är utrikes födda.

1. Utrikes födda med svenska medborgarskap
2. Utrikes födda utan svenska medborgarskap
3. Andra generationens invandrare.

Sammantaget utgör de personer som har utländsk bakgrund.

En uppgift som i sammanhanget kan vara intressantare än den som Isaksson förmedlade blir fördelningen mellan å ena sidan etniska svenskar, å andra sidan personer med utländsk bakgrund.

Om detta har jag tillskrivit Kriminalvården, men får till svar att inga sådana uppgifter finns tillgängliga.

Rimligen är detta faktauppgifter som intresserar inte bara mig, utan även ledamöterna av Riksdagens justitieutskott. Bör inte dessa uppgifter nu beställas fram?

mvh

Jan Milld

PS
I avvaktan på tillförlitlig statistik blir vi hänvisade till uppskattningar. Om grupperna 2 och 3 är lika stora som grupp 1 (dvs 28%) hamnar andelen med utländsk bakgrund på 84 procent.

Den verkliga andelen kan vara högre eller lägre, men tills vidare lär siffran 84% ge en mer verklighetsnära bild än den siffra på 28% fortfarande sprids.


 Se vidare:

Intagna - diagram

Nytt brev till JU