År 2004, augusti

 

Krossa, mm

I samband med rättegången i juli mot ND-ledaren Tor Paulsson uppgav denne att hans sambo gärna gick i täten vid demonstrationer, för att vara med om att "banka kommunister".

Ett snarlikt begrepp är att "knacka bög". Det finns våldsfigurer, förmodligen ofta ned naziinriktning, som ägnar sig åt överfall på och misshandel av homosexuella män.

Sedan har vi anarkister och ungkommunister, i organisationer som AFA ("Antifascistisk aktion"), UV ("Ung Vänster") och NMR ("Nätverket mot rasism"). De talar gärna om att "krossa" företeelser som kapitalism, rasism och annat. Denna ambition att krossa spiller ofta över till att bli försök att krossa även individer som är bärare av, eller anses vara bärare av, de idéer man så starkt hatar.

Det vänsterextrema våldet har ökat påtagligt under senare år. Ord har så att säga blivit till handling.

Våldsdåd från olika individer och grupper, med olika beteckningar, är naturligtvis ägnade att generera nya våldsdåd på andra kanten, i en spiral. De dåd som man själv drabbats fungerar som rättfärdigande av egna våldsdåd, osv.

Därutöver är det alltså så, att våldet börjar med oförsonliga attityder och svartvita verklighetsbilder. Ovannämnde Paulsson har ständigt återkommit till hur de politiker som driver på för fortsatt massinvandring är att betrakta som landsförrädare, och bör straffas hårt.

Några SD-are i Göteborg gick i EU-valrörelsen steget längre. I ett hushållsutskick deklarerade man att alla som inte stödde SD var "quislingar". Ett uttalande som på intet sätt är representativt för deras parti, ska tilläggas - Sverigedemokraternas partistyrelse har skarpt tagit avstånd från detta utskick.

Viktigt är också etiketteringar och grova tillmälen. Sådant kan höja den egna "kampmoralen" samtidigt som det avhumaniserar offren. När Johan Rinderheim, politiskt förtroendevald, misshandlades den 29/7 talades efteråt på vänsterextrema webbisdor om sverigedemokrater som "fascister", "kräk" och "smuts".


Vad vi behöver i Sverige är nu ett medborgerligt samtal, en dialog mellan människor som har olika åsikter. Envar som vill minska våldet i vårt land med politiska förtecken, s.k. hatbrott, bör medverka till att en dialog kommer till stånd.


 Se vidare:

Dubbelt våld


 

  Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT